Eleverna deltar – på riktigt

Skärmdump från film om Uppåkramodellen.

I Malmös närhet pågår uppmärksammade arkeologiska utgrävningar. Närmare bestämt i Uppåkra. Det som gör verksamheten annorlunda och kanske värd att extra uppmärksamma är att tillsammans med professionella arkeologer arbetar regelbundet elever med att gräva, och utforska den historiska platsen. Eleverna medverkar alltså på riktigt.

Förra läsåret hade jag förmånen att tillsammans med forskarkollega från Malmö universitet följa tre klassers medverkan i att utveckla den arkeologiska skolan i Uppåkra. Ett arbete som ledde till utvecklingen av den så kallade Uppåkramodellen. Eleverna från de tre klasserna medverkade fysiskt i Uppåkra vid flera tillfällen, men också på digitala möten. Det uttalade syfte med deras medverkan var att de skulle hjälpa till att utveckla arkeologiskolan.

Det hela har bland annat resulterat i en film och en forskningsrapport.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Men det har inte slutat med det. Just nu har en klass på en skola i Malmö bjudits in för att tillsammans med sina lärare och två forskare fördjupa sig i vad som händer när de dels får förbereda besöken, sedan genomföra dem för att sedan efterarbete. Vad händer? Vilka kunskaper och förmågor utvecklar eleverna? Utvecklar de en historisk medvetenhet och hur kan den beskrivas dels för enskilda elever och dels för klassen kollektivt? Arbetet är i full gång så håll ögon och öron öppna för snart stundar det en ny film och ytterligare artiklar och rapporter.

P.S. arbetet har rönt internationellt intresse. Det ska rapporteras om det på ett universitet, UNSAM i Argentina nu i oktober.