Utbildningsministern besökte Komvux Malmö Sfi – igen!

Klass står längst fram i sal.

Utbildningsminister Anna Ekström kom på en snabb visit till Komvux Malmö Sfi – Heleneholm den 10:e maj. Anna besökte oss senast hösten 2017, och nu ville hon få återkoppling på förra årets händelser med verksamhetsövergång och få veta hur det gått efter att Malmö upphört med upphandlad undervisning inom Sfi. Trots det korta besöket hann hon besöka en klass och prata med ledningen på Heleneholm.

 

Vid klassbesöket i Anna Kajermans intensivgrupp fick ministern frågor som eleverna förberett noga. Det blev bland annat frågor om varför validering tar så lång tid och om HBTQ-frågor kan få större plats i Sfi-undervisningen.  Anna Ekström svarade att hon vill utöka all samhällsinformation, kopplat till språkundervisningen, men att lärarbrist håller det initiativet tillbaka. Missa inte, påpekade hon, att också personer med annan utbildning än lärarexamen kan få arbete i den svenska skolan – som studiehandledare.

Anna Ekström pratar i klassrum.

Därefter blev det en kort sittning med skolledningen på Heleneholm för att tala om förra året då kommunen tog över all Sfi-undervisning. Skolledningen betonade att lärarbehörighet är en avgörande grundplatta i varje skolbygge. Har man duktiga lärare ska man också lita till att de gör ett gott pedagogiskt jobb – även om det är svårt att mäta med staplar och diagram. Föga förvånande instämde ministern.

Även folkhögskolorna samt flexibilitet inom Sfi-studierna diskuterades.

Anna Ekström dricker kaffe med personal på SFI.
Sfi-rektorerna Josephine Herslow, Yerk Liveröd samt Annika Adolfsson samtalade med utbildningsminister Anna Ekström.

Utbildningsministern verkade mycket nöjd med besöket och vår insats samt vad som presenterades henne.