Utomhusmiljö i förskolan

Fyra personer spänner upp snöre.

Blomvik förskola ligger på Gullvik och har en fantastisk utemiljö och närmiljö. Jag och min kollega Josef från Malmö Naturskola träffade förskolans pedagoger som en del av en utvecklingsdag. Önskemålet från förskolan var att framförallt fokusera på NO/Teknik ute samt att diskutera användandet av utemiljön generellt.   Fyra personer står på gården framför spannar.

Vi utgick från vatten och experimenterade med flytförmåga och rörelseenergi. Det var faktiskt lite kallt om händerna efter ett tag innan solen spruckit igenom. Men hur beter sig en apelsin i vatten, med eller utan skal, varför då?

Vi lämnade också förskolegården för att bygga äventyrsbanor för ”småfolket” som bor i en dunge i närheten av förskolan. Begrepp kring föremål i naturen är viktigt och vi testade och reflekterade kring några metoder hur vi kan hjälpa barnen med dessa begrepp.

Tillbaka på förskolan reflekterade vi kring förhållningssätt till naturvetenskap och att inte alltid kunna svaret på alla barnen frågor. Flera lyfte framförallt vikten i att vara medsökande med barnen.

Som avslutning diskuterade vi utomhusmiljön och strategier kring utrymmet i utomhusmiljön. För oss var det en fantastisk förmiddag med många spännande tankar och diskussioner. Vi ses väl igen, Blomvik!Fyra personer spänner upp snöre.