Utställning om lek

Barn leker i träd.

Just nu pågår en utställning om lek och lekens plats i det offentliga rummet på Form Design Center i Malmö. Vi får följa lekens historia från lek på gatan via bygglek fram till dagens genomplanerade lekplatser.

Utställningen presenterar bland annat aktuell forskning, den pedagogiska leken och lek på skolor och förskolor. Städerna förtätas och plats för lek krymper och skolgårdar och förskolegårdar blir därför viktiga platser. Vi vet att ohälsotalen med övervikt och diabetes ökar och möjligheter att spontant leka, att kunna ta sig på egen hand till skolan och att ha en bra skolgård har stor betydelse för att motverka detta. Till utställningen har fem aktörer bjudits in för att ge inspiration och sin syn på vad lek kan vara. Här kan du ta del av hur landskapsarkitekter, serietecknare och ett danskollektiv vill inspirera till lek.

På utställningen kan du själv göra förslag på hur utelekplatser skulle kunna se ut. Så ta med dina kollegor och låt er inspireras och diskutera hur er utemiljö ser ut. Kanske vill ni göra förändringar? I år har vi två skolor som inom ramen för Skapande skola kommer att arbeta med sina skolgårdar. I Malmö har vi Pedagogiska skolgårdar som kan hjälpa till att utveckla era utemiljöer. Här finns pengar att söka via utefonden. Kontakta Cecilia Hansson för mer information.

Under utställningens två första dagar pågick Arkitekturdagarna på Form Design Center. Den första dagen inleddes med tre korta föreläsningar om lek i staden. Föreläsningarna blev filmade så du kan ta del av detta i efterhand. Om du följer länken och spolar fram till cirka sju minuter in så kan du höra Helle Nebelong, Erik Hannertz och Anna Lenninger ge tre olika perspektiv på lek.

Länk till video från seminariet.

Länk till info om utställningen.

Utställningen går att se på Form Design Center, Hedmanska gården vid Lilla Torg i Malmö och pågår till 3 november.