Utveckla elevernas resonemang och öva på begreppslistor – samhällskunskap och SO

Bilden visar texten

Att resonera, förstå orsaker, konsekvenser och använda relevanta begrepp är en stor del i SO – och samhällsundervisningen. Denna vecka tipsar vi om begreppslistor inom olika områden samt ett arbetsområde med syfte att öva på att utveckla elevernas resonemang.

Utveckla dina resonemang i samhällskunskap och SO

Vill du ha inspiration och tips kring hur du kan jobba språkutvecklande i din SO-undervisning? Det här arbetsområdet är språkutvecklande och handlar om att utveckla elevernas förmåga att resonera, främst kring orsaker. Ta del av dokument som förklarar, förtydligar, exemplifierar och konkretiserar vad det innebär att resonera. Innehållet vänder sig till både dig och dina elever. Välj dokument med ett innehåll som just du behöver. 

Begreppslistor 

I resurserna med begreppslistor kan dina elever ta del av vanliga och viktiga ord inom olika delar av samhällsämnena. Orden finner du i dokument som är lätta att importera till ditt Classroom och för repetition finns tillhörande quizlets:

Hoppas ni får användning av veckans resurser! Vi önskar er en fin första vintervecka!

Tecknade ansikten i svart cirkel.
Lena och Annika – redaktörer på ”Malmö delar”.