Utveckla entreprenöriella förmågor i autentiska sammanhang

Logotype för first lego league.

FIRST LEGO League är en världsomspännande tävling med över en halv miljon tävlande elever där tävlingsmomenten varje år utgår från ett nytt tema. De senaste åren har det handlat om vattenförbrukning/användning, rymden och att skapa funktionella samhällen för alla.

FIRST® League (FLL) är så mycket mer än en tävling, det är ett koncept som sträcker sig mycket längre än så och som går att arbeta med i alla åldrar och i alla ämnen. Det förenar skolämnen på alla stadier, sätter dem i ett sammanhang, knyter ihop dem med varandra men främst av allt så är det ett arbetssätt som utvecklar elevernas kreativitet, samarbete, kommunikationsförmåga då de arbetar med autentiska reella utmaningar som vi vuxna inte har svaret på i ett innovationsprojekt för att definiera och lösa ett aktuellt samhällsproblem. Utan att på något sätt försöka raljera så kan jag tala om för er att barnen har svaret på dessa frågor om vi öppnar upp för att arbeta med dem. Ta denna hösten till att utforska FLL med dina elever. Anmäl er till tävlingen och gör något nytt som ni inte gjort tidigare och låt er hänföras över den stora variation av lösningar som kommer att komma fram.

Problemlösning, kodning och ingenjörskap

I FLL engagerar sig lag i forskning och undersökningar, problemlösning, kodning och ingenjörsskap på ett komplext sätt då de både kommer att arbeta med en innovativ projektide och bygga och programmera en LEGO®-robot som löser uppdrag i en robottävling.

Temat för 2021 släpps den 18 september men heter Cargo Connect och handlar om hållbara transporter. Du kan anmäla ditt lag ända fram till slutet av september: https://hjernekraft.org/. Regionfinal Skåne är öppen för deltagande lag från hela Skåne med omnejd. 

Som lagledare är du aldrig ensam i processen kring ditt arbete med laget utan det finns alltid stöd och support att hämta i många olika former från projektgruppen. Dessa kan bestå i workshops, hands-on-hjälp på plats ute på er skola, telefonsamtal, videomöten, möten med andra lagledare för att diskutera just de frågor som är viktiga för er och samarbeten med andra lagledare inom hela Europa om det är något ni skulle vilja göra.

Innovativa lösningar på riktiga problem

Genom att arbeta med  FIRST LEGO League får barn och ungdomar uppleva forskning och teknik på ett autentiskt och modernt sätt. De samarbetar kring att hitta innovativa lösningar på riktiga problem. Tävlingen återkommer varje år och vänder sig till barn- och ungdomar mellan 10-16 år. Det finns kategorier även för de yngre barnen ner till 4 år gamla men mer om det längre fram. Genom att anmäla elever i lag till tävlingen stärker du som är deras lagledare/mentor/gruppledare deras innovativa, lustfyllda och meningsfulla lärande samtidigt som du bidrar till att de breddar sina valmöjligheter och kompetens till gymnasiet genom att ge dem en större inblick i vad de tekniska och naturvetenskapliga ämnen innebär och innehåller.

FLL är ett fantastiskt sätt för att uppnå både de grundläggande färdigheterna och de högre kunskapskrav inom flera ämnen som naturvetenskap, matematik, svenska, teknik, programmering och många andra ämnen beroende på vad som är årets tema. I FLL får lagmedlemmarna öva på att ingå i ett lag. De får även större förståelse för vad som krävs för att lyckas, vilket är en god förberedelse inför arbetslivet. Här ryms roller som projektledaren, formgivaren, mekanikern, forskaren, fotografen, programmeraren. Hela arbetet genomsyras av att kärnvärden som inkludering, samarbete och kommunikation.

Kontakt med näringsliv

I Skåne har vi haft Regionfinal för FLL sedan 2017 men det har funnits i Skandinavien sedan år 2000.  Att arbeta med FLL innebär att arbeta med verkliga utmaningar och finna lösningar på hur närmiljön kan förbättras/förändras utifrån våra ungas sätt att se på tillvaron. Här får våra unga kontakt med näringsliv och samhället och möjlighet att utveckla tankar/produkter i ett nära samspel med dem. Att arbeta med de processer som ingår i FLL så sätts programmering och teknik inte bara i ett sammanhang för våra unga utan de får också arbeta ämnesövergripande kring teamet där de får verktyg för att påverka och förändra samhälleliga strukturer då de utvecklar sina entreprenöriella förmågor i autentiska sammanhang.