Utveckla: Svenska som andraspråk

Bild från Innovationsguiden.

Tidigt i våras gick startskottet för grundskoleförvaltningens utvecklande åtagande för likvärdig och kvalitativ undervisning i svenska som andraspråk. Utvecklingsarbetet pågår till och med augusti 2024 och ska förbättra förutsättningar genom att revidera förvaltningens styrdokument, ta fram stödmaterial och genomföra kompetensutveckling.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

För att utveckla något måste man först veta vad det egentligen är som behöver utvecklas. Det vet vi genom den rapport som det undersökande åtagandet resulterade i. 

Vi tror att vi genom ovanstående har god förståelse för de utmaningar som utvecklingsarbetet ska bemöta. Men det betyder inte att vi nödvändigtvis vet vilka lösningar eller vilka förändringar som skulle göra mest skillnad. Därför tar vi oss an uppdraget med stöd av tjänstedesign, som sätter användaren i centrum. På Innovationsguiden finns mer info om tjänstedesign och många konkreta verktyg för utvecklingsarbete.

Utvecklingsarbetet är beroende av tätt samarbete med Malmös grundskolor, vilket sker på olika sätt. Ett exempel är det pågående prototyparbetet där vi tillsammans med skolor tar fram stödmaterial för bedömning av elevers behov av sva eller sve. Ett annat sätt är de mötesplatser för lärare i svenska som andraspråk som har startats upp igen. Mötesplatsen syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte för lärare och kommer att vara en viktig knutpunkt för samarbete kring det utvecklande åtagandet. Hjärtligt välkommen på nästa träff! 

Vill du också vara med i arbetet att utveckla förutsättningar och undervisning i svenska som andraspråk? Börja med att söka upp vår digitala kommunikationsyta GRF Mötesplats för svenska som andraspråk på Teams eller klicka här! Där kan du nå sva-kollegor i stan och oss i projektgruppen och du får senaste nytt om vad som händer kring sva, både nationellt och i Malmö.