Vad innebär verktyget Gul bil?

En gul bil.
Foto: Colourbox

I mitt förra inlägg pratade jag om verktyget A-, B- och C-tid och idag handlar det återigen om ett verktyg som kan stödja oss i vårt arbete för barnens bästa förskola. I denna texten tänkte jag berätta vad gul bil innebär. För att göra det så tydligt som möjligt kommer här några (påhittade) exempel på hur det kan användas: 

Exempel 1: Ett djupt andetag
Du har sagt till ett barn flera gånger att sluta göra X men barnet fortsätter. För varje gång du säger till märker du hur ni båda blir allt mer frustrerade. Av olika skäl kommer du inte på dina vanliga metoder för att bryta den pågående konflikten genom att lugna ner, stödja, motivera eller distrahera. Kanske har du provat de flesta metoder utan någon framgång?  Kanske är du stressad kring något annat du måste få gjort? Kanske är det något barnet varit med om precis innan som du missat eller råkat bemöta fel som nu gör att ni hamnat i denna situationen? Hursomhelst börjar du känna i kroppen hur du börja tappa kontrollen över situationen och varje blick du utbyter med barnet leder bara till att ni speglar och förstärker varandras stressnivå. Ditt tålamod befinner sig nu på en skör tråd och ditt röstläge blir bara högre och skarpare för varje gång du använder den.

Då får du syn på en kollega som går förbi. Du tar ett djupt andetag och får sedan ur dig orden gul bil
. Din kollega ger dig direkt en bekräftande blick och tar sedan din plats i situationen. Du går iväg och försöker komma ner i varv igen. Samtidigt kan din kollega (som inte varit en del av konflikten) lättare behålla sitt lugn och få syn på vad det är som pågår och förstå vad hen behöver göra för att ge barnet möjlighet att också komma ner i varv. Det blir inte alltid så men rätt ofta brukar situationen snart ebba ut och din kollega kan finnas där för barnet (samtidigt som hen på köpet lyckas få barnet att sluta göra X).

Exempel 2: En vaken kollega
I detta exempel är det en kollega till dig som får syn på att ditt tålamod är på väg att sina helt. Din kollega går fram till dig och säger frågande “gul bil?”. Du nickar och lämnar situationen. Den här gången tar det längre tid för situationen att lugna ner sig men din kollega kommer med nya krafter och är lite av en “neutral part” i det som hänt så efter en stund har lugnet lagt sig igen och situationen kan lösas… Istället för att alla parter skulle känna att de misslyckades, och att era pedagogiska relationer skulle få sig en törn, fick alla istället känna att de lyckades reglera sina känslor och lösa situationen på ett bra sätt!

Styrkan i att ha varandra
Verktyget gul bil handlar om att använda styrkan i att ha varandra i arbetslaget. Hur vi ska förebygga att situationer där verktyget blir aktuellt ska uppstå från första början är centralt att diskutera och försöka förstå. Men verktyget gul bil är en säkerhet att ha med sig i nuet. Om tålamodet hos en pedagog håller på att passera bristningsgränsen bör vi bryta situationen då det finns en ökad risk att det kommer att gå ut över enskilda barn eller vår barngrupp. Det behöver inte bli så allvarligt att det utvecklas till kränkningar men bara att det går att se en ökad risk för det i sådana situationer räcker som skäl för att vi ska hitta sätt att motverka det. Verktyget handlar om att utveckla ett förtroende och trygghet till varandra där det ses som självklart att be varandra om hjälp vid behov. 

Det kan hända att när en kollega frågar om det är gul bil att du kommer svara “tack, men det behövs inte”. Kanske känner du att du är nära på att göra framsteg och vill slutföra. Eller så inser du direkt att det är bäst för alla att byta plats med din kollega. Det handlar om att försöka läsa av varandra och möta varandra utifrån ett ödmjukt perspektiv.

Med barnets bästa alltid i främsta rummet.