Vad kan hända här?

Elever talar i burktelefon.

Vad kan hända här? – Utomhuspedagogik på förskolegården

Kallenbergs förskola i Tygelsjö arbetar med att utveckla sitt pedagogiska arbetssätt i relation till sin förskolegård. För att få stöd kontaktade de Pedagogisk Inspiration och oss som arbetar med utomhuspedagogiska lärmiljöer. Vi satte ihop ett litet stödpaket där vi besökte förskolan vid en APT samt höll i en av förskolans utvecklingsdagar. Det blev en dag med gnistrande vintersol, många kloka tankar och skratt. Dagen kretsade kring frågan kopplad till förskolegården:

-Vad kan hända här?

Burktelefon

Vi inledde dagen med att använda våra sinnen och reflektera kring lärande. Därefter tittade vi på trädens knoppar om vintern och konstruerade hinderbanor år små små varelser som bor i en park i närheten av förskolan. I förskolans gårdsmiljö gjorde vi kolkritor och målade av varandra samt byggde enkla telefoner för att reflektera kring ljudvågor och teknik i förskolan. Vi kopplade upp oss alla på linjen och en av deltagarna började sjunga för oss andra på telefonen.

En del av eftermiddagen ”inventerade” också personalen sin egen utemiljö. De hittade det mest spännande stället som visade sig vara ett körsbärsträd i ett hörn av den härliga förskolegårdsmiljön. Det var perfekt för klättring. Vi diskuterade vikten av att erbjuda risker och utmaningar för barnen på rätt nivå. Jag slängde ut den lite provocerade frågan i diskussionen:

-Har alla barn rätt till skrubbsår, har alla barn rätt till en bruten arm?