Vad kan man arbeta med utomhus på vintern?

Barn knyter ihop band.

Det finns mycket att arbeta med utomhus även under kallare perioder. Vissa lektioner kräver mer utrymme och då är den närmsta utemiljön ett utmärkt alternativ att använda för att arbeta undersökande med att mäta.

Att förstå hur man mäter krävs det att man testar att mäta, att arbeta undersökande. Genom att skapa sina egna mätverktyg, använda dem och samtala om vad det är man gör får eleverna verklighetsnära erfarenheter.

Att mäta längd är ett lektionspaket som fokuserar på ett undersökande arbetssätt. I det här materialet möter praktik teori och gör begrepp begripliga genom att blanda övningar som genomförs både utomhus och inomhus. Eleverna får mäta med olika mätverktyg och materialets övningar fokuserar i början på det informella som sedan går över till det formella där elevernas verklighetsnära erfarenheter underlättar vid det mer teoretiska arbetet.

På Pedagogiska kartor finns nu två lektionspaket att ta del av inom matematik. Klicka på stjärnorna i kartan och ta del av innehållet.

Barn knyter ihop band.