Vad kan man arbeta med utomhus under vintern? Mäta!

Två elever mäter och målar med krita på marken.

Mäta längd är ett lektionsmaterial för åk 1-3 som använder den närmsta utemiljön i undervisningen i samspel med klassrummet oavsett årstid och väder.

Arbete i klassrummet i växelverkan med arbete utomhus skapar möjligheter att jobba med matematik både med små och stora rörelser.

I årskurs två arbetade eleverna med lektionsmaterialet Mäta längd i Cronhielms park.  Genom praktiskt arbete fick eleverna verklighetsnära erfarenheter som underlättar vid den fortsatta undervisningen som var mer teoretiskt. Det blev många diskussioner och med det användes och befästes de nya begreppen.

Under längdtema-perioden arbetade eleverna på ett undersökande arbetssätt. De mätte med olika mätverktyg som kottar och pinnar och fick en djupare förståelse för mätandets ide. Arbetet gick från det informella till det formella där eleverna introducerades till kroppsmått från förr. Hur mätte man och varför kallades måtten så? Från äldre måttenhet och svårigheten med dessa övergick arbetet till nutida måttenheter.

För att få en visuell uppfattning om att något växer och blir längre kan en vitlöksodling användas. Eleverna sätter vitlöken i oktober, funderar över vad som hänt om en månad. Till sin stora förvåning har något grönt kommit upp från vitlökarna. Blasten har växt. Hur mycket växer det till nästa gång? Om en månad? Här skedde många diskussioner. Det som är överraskande med vitlök är att den växer under vinterhalvåret och är en lätt gröda att ta hand om.

Torkad vitlök.Översnöad odlingslåda.