Våghals med kamera

Våg slår.

Om man någon gång har hållit i en kamera och väntat på det perfekta ögonblicket, kan man förstå Clark Little som testar sina egna gränser i sin jakt på nästa perfekta bild. Littles berättelse om hur han fick erkännande för sina fantastiska bilder kan användas som förebild för många, därmed inte sagt att alla kan ha samma tur, eftersom det ibland handlar om tillfälligheter.

Det alla kan ta med sig av denna berättelse är att egenskaper som tålamod och hårt arbete kan ge mycket i slutändan, något som brukar följa med när intresset och passionen redan är på plats. Hur gör man då för att ta tillvara på de egenskaper och färdigheter som går hand i hand med elevernas egna personliga intressen? Finns det utrymme för detta i skolan och undervisningen? Svåra frågor, men viktiga, eftersom vi alla vill att elever känner intresse för sitt eget lärande.