Varför har vi klassråd?

Vad har vi på agendan?
Terminen är i full gång och det är dags för både klassråd och elevråd. Men vad innebär klassråd/elevråd egentligen?

Ja, varför har vi det?

Elevers delaktighet och inflytande är viktiga faktorer när det kommer till motivation och lust att lära. Delaktighet och inflytande är en del i skolans demokratiuppdrag och ger elever kunskaper om hur man pratar till varandra, hur man lyssnar på varandra mm.

Skolverket (2022) skriver att elever har rätt till inflytande över sin utbildning och arbetsmiljö samt att de har rätt att hålla möten och organisera sig. Demokratiska forum där eleverna får möjlighet att påverka och ta ansvar för skolans verksamhet är bl a klassråd och elevråd.

Jag arbetar på utvecklingsavdelningen (grundskoleförvaltningen) och i mitt arbete har jag den stora förmånen att möta och samarbeta med många lärare (såväl enskilda lärare som hela arbetslag och skolor) i deras undervisning i olika ämnen. För min del har bloggandet på Pedagog Malmö fört en något slumrande tillvaro under ett par år.  Nu har jag en ny taktik. Mindre fokus på att få ihop en rejäl text, mycket mer fokus på att sprida ideér från alla olika klassrum. Det finns så otroligt mycket bra, så mycket kvalité, i Malmö stads grundskolor att visa och berätta för varandra om.

I detta omstarts, nystarts blogginlägg kommer inspiration från Jenny Esbjörnsdotter Karlsson, förstelärare på Rosengårdsskolan. Varför har vi klassråd? är en fråga som Jenny ställde till sina elever nu i uppstarten av terminen. På bilderna ser ni hennes presentation till eleverna. I dessa lektioner använde Jenny sig också av kooperativt lärande-strukturen Mötas i mitten.

På tal om inspiration sa Jenny något tänkvärt: Jag blev inspirerad av kollegorna och gjorde en presentation som passar just min årskurs. Det är så vi arbetar på Rosengårdsskolan. Vi inspirerar varandra. 

Hoppas att ni som läser blogginlägget också blev inspirerade!