Varmt välkommen, vikarier och nyanställda!

Illustration av en pappersrulle.

En sak som jag saknade de åren som jag arbetade som förskolevikarie var en kort introduktionstext att få ta del av när jag blev placerad kortare och längre perioder på olika förskolor. På förskolan där jag idag arbetar som förskollärare har vi skapat just en sådan text, som vikarier och nyanställda får ta del av. Den innehåller en blandning av praktiska punkter, några regler och även sådant som berör pedagogers förhållningssätt. Helt enkelt olika saker vi enats kring och vill ska vara en del av förskolans kultur och pedagogiska ryggrad.

En sådan här text kan tillsammans med annan introduktion fungera som ett stöd för nya att slussas in på förskolan. Att få dem att känna sig välkomna och skapa mer förståelse över skrivna och oskrivna regler som man som ny möter på arbetsplatsen. Men en sådan här text tycker jag också kan vara klokt att skapa för de ordinarie anställdas skull. Framtagandet bjuder in till diskussion om frågor som; Vad står vi för egentligen i arbetslaget och gemensamt på hela förskolan? Hur vill vi ha det? Hur vill vi inte ha det? Varför? Att sammanfatta det man kommer fram till i ett sådant här dokument kan göra att ens pedagogiska praktiker och perspektiv blir tydligare för alla. Det kan leda till att alla påminns och får kontinuerligt möta de ståndpunkter som vi enats om tillsammans vilket kan vara en byggsten i strävan att skapa en känsla av ”ägande” av förskolans kultur – vilket kan öka chansen att förskolans pedagoger blir en aktiv del i stärka, behålla och utveckla de delar vi tycker fungerar bra inom den samtidigt som det finns en öppenhet för att förändra det som inte gör det.

Här kommer nu vår text som inspiration om ni på er förskola eller skola vill skapa en egen variant – om ni inte redan har det. Ha det gott!