Vattentema i NO-undervisningen på Gullviksskolan

På Gullviksskolan i åk ett och två arbetar man aktivt med ämnesbegreppen.  Innan pedagogerna för in begreppen har de antingen ett visnings experiment eller ett experiment som eleverna själva utför. Eleverna återberättar experimentet och pedagogen återskapar det på whiteboarden. Begrepp kopplas ihop med erfarenheter och bilder. Lektionen avslutas med att eleverna får agera vattenmolekylerna i de olika faserna fast, flytande och gas.
Begrepp kring vatten.
Text och bild: Helena Holmström
Som grand finale sjöngs den trallvänliga H2O låten av vattenmannen och speed.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Film från youtube