Vattnet i staden

Reningsverk där vatten sprutar.

Hur kan vi minska skolans förbrukning av vatten? Hur mycket vatten förbrukar vi egentligen och var på skolan använder vi vatten? Var tar vattnet vägen när vi har använt det? Det finns många frågor att ställa och besvara när det gäller vatten i staden.

Just nu testar vi ett material som ska göra det lättare att jobba med vattnets väg genom staden. I samarbete med VA-Syd och Stadsfastigheter tar Pedagogisk Inspiration fram ett lektionsmaterial som handlar om hur vi får in vatten i staden och vart vattnet tar vägen när det är använt. För att lättare förstå hur stora vattenvolymerna egentligen är börjar arbetet med att få en känsla för hur mycket en kubikdecimeter och kubikmeter är. Nästa steg är att ta reda på hur stor skolans vattenförbrukning är. Stadsfastigheter publicerar alla kommunala skolors vatten- och energiförbrukning på malmo.se. Det är bara att leta fram sin skola under 3. Välj objekt/fastighet.

Materialet vänder sig till årskurs 4 och innefattar förutom arbete i skolan två studiebesök, ett på Kretseum och ett på avloppsreningsverket i Klagshamn. För att lättare förstå berednings- och reningsprocesserna får eleverna laborera med att bereda och rena vatten. Syftet är att eleverna ska få syn på skolans och hemmets egen vattenförbrukning, vad som krävs för att få tillgång till rent vatten och vad som krävs för att rena avloppsvatten. Slutligen ska eleverna fundera över vad de skulle kunna göra för förändringar för att minska sin vattenförbrukning.

VA-Syd har filmer som berättar och förbereder eleverna för vad de ska möta på t.ex. Klagshamns reningsverk. Utdrag ur dessa animerade filmer har vi fått lov att använda i materialet för att kunna bearbeta ämneskunskaperna.

Illustration av vattnets väg.
Bild hämtad från VA-Syds film Klagshamns reningsverk, klicka på bilden för att komma till filmen.

Just nu testas materialet av fem olika skolor i Malmö. När det är gjort och revideringarna är gjorda så kommer materialet att finnas tillgängligt via Pedagogiska kartor. Detta blir till hösten.

Idag finns 23 lektionspaket i olika ämnen och för olika årskurser att ta del av via Pedagogiska kartor. Klicka på symbolen i kartan och läs mer. Du kan även läsa mer i foldern om Pedagogiska kartor