Vem bryr sig? Det är ju ändå jag som bestämmer över kyrkan!

Elever utklädda till Gustav Vasa och bönder.

– Vem bryr sig? Det är ju ändå jag som bestämmer över kyrkan. Gustav Vasa svänger svärdet och fångar det.

Under tre dagar i november förra året var UR på Örtagårdsskolan och följde hur Nikola Petranovic och jag arbetar språkutvecklande med drama. Eleverna på Örtagårdsskolan i klass 5a hade under en en längre period arbetat med temat Gustav Vasa utifrån cirkelmodellen . När vi befann oss i den fjärde och sista fasen, där eleverna hade skapat egna återberättande texter, bestämde vi även att filma eleverna i egna rollspel utifrån olika historiska skeenden under 1500-talet. När vi dramatiserar genom teater eller film gör vi det alltid i den fjärde fasen av cirkelmodellen så att eleverna har en bra kunskapsgrund att luta sig tillbaka på.

Eleverna delades in fyra grupper som var och en fick ansvara för en fråga som de skulle dramatisera. Frågorna var: Vad var orsaken till Stockholmsblodbad och vad blev konsekvenserna? Vad var orsaken till reformationen och vad blev konsekvenserna? Vad var orsaken till Klockupproret och vad blev konsekvenserna? Vad var orsaken till Dackefejden och vad blev konsekvenserna?

Innan eleverna satte igång med rollspelen behövde de en tydlig struktur. De fyllde i en gemensam femfältare och där de även skulle integrera sex ämnesbegrepp som passade till deras rollspel. Alla grupper skulle använda sig av begreppen orsak och konsekvens och det var viktigt att alla eleverna i gruppen förstod vad de sex ämnesbegreppen betydde.

Fem fält.

När eleverna gemensamt i gruppen hade fyllt i sin femfältare gick jag igenom den med dem och om alla rutorna var tydligt ifyllda kunde eleverna bygga upp ett rollspel utifrån den. Medan eleverna tränade på sina rollspel gick jag mellan grupperna och hjälpte dem genom att ställa frågor hur de kunde utveckla sina rollspel, hur de kunde vara tydliga och ibland även lösa konflikter såsom vem som skulle spela Gustav Eriksson Vasa.

När eleverna kände sig trygga i sina rollspel hade vi med hjälp av Malmö Museer fått hyra kläder som såg ut att vara från 1500-talet. Det var intressant att se hur eleverna förvandlades från att vara sig själva till att gå helt in i sin roll med nya kläder skägg och peruker.

Nikola och jag valde att använda oss av Green Screen och alla bakgrunder som man ser i filmerna har eleverna ritat på A4 papper som vi sedan fotograferat och därefter klippt in i filmen.

Efter tre dagars intensivt arbete av både eleverna, Nikola och mig var filmen färdig. Eleverna hade gått helt in i sina roller som 1500-tals personer och ord som uppror, kättare, protestant och fogdar var vardagsord.

Givetvis uppstår det situationer när du arbetar med drama som är utmanande och det händer att jag ställer mig frågan ”Varför utsätter jag mig själv för detta”. Men det är också oerhört lärorikt, utvecklande och när jag i slutändan ser vad eleverna har lärt sig, vilka begrepp och slutsatser de kan dra blir jag så oerhört stolt.

-Vem bryr sig? Det är ju ändå jag som bestämmer över kyrkan. Gustav Vasa svänger svärdet och fångar det och i just det momentet är han Gustav Vasa.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.