Vem har bott i Malmö och hur kan vi ta reda på det?

Skulptur över Malmös stadskärna.
Detta är en skulptur över hur Malmö ungefär skulle kunna ha sett ut i slutet av 1600-talet. Det står på borggården vid porten av Malmöhus slott.

Just nu är vi i en spännande fas av historieundervisningen på Kryddgårdsskolan. Klass 7-8 No testar ett material som Pedagogisk Inspiration har tagit fram tillsammans med historieläraren Annica Trenneman.

Eleverna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap. Det är relativt svårt, men framför allt tidskrävande, att som enskild pedagog ta fram relevanta källor till undervisningen. Därför valde vi källor att utgå ifrån eftersom det är något som många pedagoger kämpar med. Genom att använda Malmö stads fysiska platser som källor i kombination med skriftliga källor och illustrationer tar vi  del av människors berättelser.

Är källorna relevanta och trovärdiga? Vem står bakom dem?Lektionsmaterialet kring Malmös framväxt under 1700-talet möjliggör för eleverna att bygga en historisk referensram kring sin lokalhistoria. Malmö Stadsarkiv har varit till stor hjälp med att ta fram olika källor och transkribera de skrivna.

Vi har också fått hjälp av Roger Johansson, forskningsledare på Institutet för studier i Malmös historia vid Malmö högskola. Tillsammans anordnade vi nyligen ett seminarium där Malmös historia under 1700-talet diskuterades.

Under våren 2017 kommer materialet att läggas ut på Pedagogiska kartor som en av de pedagogiska resurserna som finns att hämta där.

Böcker, kompendium och dator på skolbänk.