Vi är med och hjälper forskare!

Matstation med talg.

Under vintern är några klasser från Malmö, Helsingborg och Lund med och hjälper lundaforskare i sina studier om fåglars mående. Många människor matar de vilda fåglarna under den kallare tiden, men hur påverkar det egentligen fåglarnas mående? En annan fråga som är intressant för forskarna är att titta på om elevernas intresse för fåglar ökar.

Kungshögskolan är en av flera skolor i Malmö, Lund och Helsingborg som deltar i ett forskningsprojekt som ska undersöka hur natur och människa påverkar varandra. Under 2 veckor får eleverna i årskurs 4 på Kungshögsskolan hjälpa lundaforskare med att mata fåglar. En stund varje dag ska eleverna föra protokoll över vilka fåglar som de kan se vid fågelmataren och fylla på med talg när det behövs.

Man berättar medan han står framför fågelmatsstation.
Doktorand Johan Kjellberg Jensen

Uppstarten gjordes på plats i skolan där Johan, en av forskarna inom projektet, berättade vad det innebär att forska och på vilket sätt eleverna kommer att hjälpa till.
Utifrån diskussioner under en gemensam promenad på skolgården enades gruppen om en bra plats för fågelmataren. Det blir precis i utkanten av skolgården där fåglarna har lite skydd och tillflyktsmöjlighet i buskar och träd.

Klädnypor och brödsmulor på ett tygstycke.
Verktyg som efterliknas funktionen hos en fågelnäbb, klädnypa, liten klämma, nål och häftklammerborttagare.

Eleverna visste att olika fåglar äter olika saker och gav många bra exempel. Ett sätt att göra det tydligt, att det beror på fågelns näbb, utrustades var och en med verktyg som efterliknar olika näbbas utseende. Vem kunde plocka upp vad och varför?

Det hela kommer att avslutas med att forskarna kommer tillbaka till skolan och tillsammans med eleverna fånga fåglarna i nät. Det kommer att tas blodprov på de infångade fåglarna. Blodprovet kommer att analyseras för att se hur kosten har påverkat fågelns hälsa.

Förutom att titta på fåglarnas hälsa får eleverna dela med sig av sina tankar kring natur och välmående.

Är ni intresserade av att starta upp ett litet fågelprojekt under vintern där fåglars näbbar och fötter är i fokus finns lektionsmaterial att hämta via Pedagogiska kartor

Lektionspaketet heter Fåglar i Pildammsparken, men samma sorts fåglar finns att hitta vid andra dammar i Malmö.