"Vi måste utbilda för framtiden och inte nutiden"

Man föreläser.

– Det gick en säkring hos mig, säger Claes Magnusson, rektor för Malmö yrkeshögskola.
Anledningen var att han hade sett Skolverkets plan för digitalisering som han menar har en tidsplan som är helt fel.
– Enligt planen ska man ha uppnått sin vision år 2022. Jag menar att det borde ha varit klart redan år 2002, säger han.

Claes Magnusson är en av talarna på den stora skolmässan Sett Syd som drog igång under tisdagen. Under rubriken: 20 minuter in i framtiden, talade han om hur snabbt tekniken går framåt och också om hur långt efter skolan ligger.

Informationsflöde

– Våra barn och elever kommer att ha tillgång till två zettabytes information på nätet. Det finns inte en chans att vi kan filtrera detta för barnen – eller medborgarna för den delen, säger han och ställer frågan om hur skolan ska kunna konkurrera om uppmärksamheten i det enorma flödet av information.
– Utvecklingen kommer inte att stanna. Istället bör vi se vilken fantastisk möjlighet det här är för våra barn. Vi måste utbilda för framtiden och inte nutiden, säger han.

Eleverna lär sig själv

Enligt Claes Magnusson tittar vi på vår mobil ungefär 150 – 200 gånger per dag och skolan måste förhålla sig till det. Han menar att skolan är så pass efter idag att det är eleverna som i mångt och mycket lär sig själva.
– Vi borde förbereda barnen – få dem att på riktigt lära sig källkritik. Det går inte att uppfostra bort detta – det är också därför jag ser rött när man börjar diskutera till exempel skärmtid för barn. Framgång sker när man får tillgång till den senaste tekniken, säger han och tar Gutenbergs tryckteknik som exempel.
Digitaliseringen menar han berör varenda bransch, varenda yrke och vart enda ämne.
– Digitaliseringen bör komma in i varenda ämne i skolan – men då med fokus på de verktyg som är relevanta för just det ämnet. Inte bara kolla på roliga filmer på youtube.

Skolledarens roll

Skolledaren menar han har ett ansvar för att förstå den tekniska utvecklingen – på riktigt.
– Istället för att läsa en artikel om till exempel Pokemon Go – ladda hem appen – gå ut i kvarteret och prata med barnen. Våga testa och lär dig själv.
Här kan man ladda ner Claes Magnussons presentation. 
Text och foto: Johanna Ravhed