Vilket är nu omkrets och vilket är area?

Barn står vid rutor som bildar kvadrat.

Ett svårt moment för många elever är att kunna skilja på begreppen omkrets och area. Jag och Angelina Briggner, matematikutvecklare på Pedagogisk Inspiration, har arbetat fram ett lektionsmaterial där praktik möter teori och där huvudfokus är att få känslan för vad som är vad.

Mäta omkrets och area är ett lektionsmaterial som använder den närmsta utemiljön i undervisningen i samspel med klassrummet. Allt för att variera de praktiska momenten så mycket som möjligt. För att testa om vårt upplägg skulle fungera i praktiken fick vi hjälp  av 4B på Kryddgårdsskolan (VT 2017).

Med stor entusiasm arbetade Maribel Roig med sina elever och testade materialet. Det har blivit många besök i klassen för att se och förstå vilka svårigheter elever och lärare möter när det gäller att jobba med begreppen. men också hur begripliga instruktionerna är. Eleverna tog sig an uppgifterna med stor engagemang och tyckte om att använda hela kroppen i matematikundervisningen. Att möta eleverna och lärarna i klassrummet har gjort att de har varit med och påverkat utformningen av materialet.

Den 28 september finns det möjligheter för pedagoger i Malmö stad att träffas, ta del av och diskutera materialet. Anmälan sker via Pedagog Malmös Kalendarium.

Lektionsmaterialet innehåller pedagogisk planering, lärarhandledning och övningar och finns att hitta hämta här:  Mäta omkrets och area – precis utanför skolgården

Barn håller snöre runt trädstam.