Digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande – resultat från ett utforskande uppdrag riktat mot grundskolan

Elever samlade runt en läsplatta.

Pedagogisk inspiration har fått i uppdrag att undersöka hur digitaliseringen formar och bidrar till undervisning och lärande i Malmö stads grundskolor. Här kan du läsa mer om uppdraget och ta del av resultaten efterhand som de blir färdiga.