Han brinner för moderna språk

När moderna språk nämns i media handlar det ofta om att allt färre elever läser till exempel tyska och franska. Fernando López Serrano, gymnasielektor i moderna språk på Malmö latinskola och doktor i språkdidaktik, startade en språkolympiad för att öka intresset för moderna språk och för att bygga broar mellan grundskolan och gymnasiet.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Spotify. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Vad är en språkolympiad? Om detta och mycket annat pratar Fernando López Serrano om i det här avsnittet av Podagog Malmö. Vi får bland annat höra om hur han började intressera sig för språk; det var ingen spikrak väg och från början ett självklart yrkesval.

Det var när han arbetade på Borgarskolan och allt oftare såg hur elever som läst moderna språk i grundskolan släppte det när de började gymnasiet som tanken på en språkolympiad, en sorts frågesport med språk som tema, föddes. I dag har tävlingen vuxit och involverar tusentals elever runt om i landet.

Lyssna på det här avsnittet av Podagog Malmö för att höra mer om språkolympiaden och Fernando López Serranos syn på moderna språks ställning i skolan i dag.

Vem vill du höra som gäst i Podagog Malmö? Skicka dina önskemål till pedagogmalmo@malmo.se!