”Trygga vårdnadshavare bra för barnen”

I det här avsnittet av Podagog Malmö besöker vi avdelningen Junibacken på Almgårdens förskola och pratar om den så viktiga relationen till vårdnadshavarna.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Spotify. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Att samverkan mellan hem och förskola är ytterst viktigt skriver nog de flesta under på – studier har visat att ett väl fungerande samarbete mellan vårdnadshavare och förskola gynnar barnet utveckling och lärande, samtidigt som det höjer verksamhetens kvalitet. Men hur får man då till det här i praktiken?

– När vårdnadshavare är trygga med oss speglas det även i barnen, säger Bojana Rados, barnskötare på avdelningen Junibacken på Almgårdens förskola.

Podagog Malmö besökte avdelningen, vars personal fått pedagogpriset bland annat för sin dialog och sitt samspel med vårdnadshavarna.

– Det viktigaste är att vi är professionella, följer vårt uppdrag och bemöter vårdnadshavarna med respekt. Att vi är inlyssnande och positiva, säger Bojana Rados.

– Det är viktigt att bygga tillitsfulla, förtroendefulla relationer med hemmet, tillägger Josefine Ekholst, förskollärare på avdelningen.

Lyssna på podden för att höra hela samtalet!

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.