Annika Dellholm

annika.dellholm@malmo.se

Jag är psykolog och har en utvecklingstjänst i grundskoleförvaltningens centrala elevhälsa och psykologenhet. Brinner för elevhälsa, att utveckla ett smidigt och positivt samarbete mellan elever, pedagogisk personal, elevhälsoteam och vårdnadshavare. Att sprida förståelse och kunskap kring elevhälsa, EHT utveckling och rätt förståelse av elever med särskilda behov. Jag bistår skolor som vill utveckla sitt lokala elevhälsoarbete och leder utvecklingsarbetet STfL (Systematiskt Tillsammans för Lärande) för Centrala Elevhälsans räkning, i linje med Varje Elevs Bästa Skola. *PESOK: Pedagogiskt och Socialt Klimat

Antal inlägg: 9