Hälsa som självklart mål i skolan

Foto: colourbox
I samband med att "Vägledning för elevhälsan" släpptes för några år sedan var jag på ett seminarium där utredarna från Socialstyrelsen och Skolverket presenterade sitt arbete. Det var stort fokus på vikten av kunskapsutveckling och kopplingen mellan hälsa och inlärning, hur viktig god hälsa är för inlärning och tvärtom.

När jag ställde frågan hur en skola skulle prioritera om de behövde välja mellan att fokusera på en elevs välmående eller måluppfyllelse blev svaret att hälsa tveklöst går före. Det låter kanske både rätt och logiskt, men faktum är att skolans verksamhet kretsar kring undervisning och när detta inte riktigt går att åstadkomma för en elev som inte mår bra, uppstår det lätt oro och osäkerhet kring hur det ska hanteras. Det kan bli smått ångestskapande när det inte går att sätta betyg för att bedömningsunderlag saknas; eleven lämnar kanske inte in uppgifter eller uteblir från lektioner. Annan osäkerhet brukar handla om oro för att pusha för mycket, och behöva balansera detta tillsammans med två lagstadgade krav som flåsar pedagoger och rektorer i nacken: skolans ”undervisningsplikt” och elevens skolplikt. Då kan det vara bra att veta att hälsa går före kunskapsuppdraget! Uteblivna betyg går att reparera, men det är svårare att lappa ihop en trasig själ.

Här är så klart elevhälsoteamet, tillsammans med elev och föräldrar självklara samarbetspartners i att avgöra både stödbehov, takt, arbetsmängd och svårighetsnivå. BUP och socialtjänst kan vara gott stöd och goda samverkanspartners (många svårigheter behöver lösas med insatser utanför skolan också) men elevens sammanhang, mående, och utveckling i skolan löser vi bäst tvärprofessionellt med eleven, just i skolan.

I fredags var jag på ett annat seminarium. PSIFOS (Psykologer I Förskola Och Skola) släppte sin kvalitetsmodell för psykologens arbete och förutsättningar i skolan. Inbjudna till ett panelsamtal var representanter från övriga elevhälsoprofessioner, SPSM, SKL, ordförande för Sveriges elevråd och forskare inom skolutveckling. Där gladde det mig oerhört att höra att det nu på regerings- och riksdagsnivå diskuteras att införa hälsa som ett mål i sig i skolan (inte bara som ett underförstått mål för bättre inlärning). Håll tummarna att vi får en regering snart och att de här samtalen fortsätter efter det! Ska bli oerhört spännande att följa hur det går.

Läs gärna mer om Vägledning för elevhälsan