Avatar photo

Petra Marti Tanaka

petra.marti-tanaka@malmo.se

SvA- lärare och specialpedagog med erfarenhet av nyanlända elever. Arbetar för närvarande på Språkcentralens "Vägledning och stöd" med mottagandet av nyanlända elever i organisation och undervisning i Malmö Stad. Har tidigare arbetat på Mosaikskolan med kartläggning och rekommendation av insatser för nyanlända elever och i elevhälsoteam med inriktning mot nyanlända elever.

Antal inlägg: 2