En kvinna står i skolkorridoren och håller upp Muvah-rapporten på Dammfriskolan. Hon ser glad ut.
2021 publicerades Muvah-rapporten Vägar till arbetslivet via grundläggande och högre utbildning i Malmö, vilket välkomnades av Becky Helgadottir på Dammfriskolan.

Hon lyfter Muvah-rapporten för vårdnadshavare

Gång på gång ser studie- och yrkesvägledaren Becky Helgadottir hur niondeklassare som skulle gynnats av att välja yrkesprogram, i stället söker in till högskoleförberedande program.

–  Många har en bild av att högskoleförberedande program är den enda vägen om man vill ha en trygg framtid, säger Becky Helgadottir.
När Muvah-rapporten publicerades såg Becky Helgadottir vikten av att lyfta den med både elever och vårdnadshavare.
– Det har hänt så många gånger att jag och en elev haft väldigt bra samtal om det kommande gymnasievalet. Jag har känt att det här kommer bli jättebra och eleven är inriktad på yrkesprogrammet eller i vissa fall estetiska programmet och är jättenöjd. Men sedan ser jag några veckor senare i deras gymnasieansökan att de sökt naturvetenskaps- eller samhällsvetenskapsprogrammet, säger Becky Helgadottir som arbetar på Dammfriskolan.

I sina möten med elever och vårdnadshavare märker hon att det finns många förutfattade meningar om yrkesprogram.
– Jag upplever att eleverna blir väldigt påverkade av den kontext, kultur och de sociala strukturer de lever i. En del elever uttrycker också att deras familj, släkt eller kompisar inte tycker att yrkesprogrammen duger, säger hon.

I sin roll som SYV har hon känt att de saknas kunskap om vad som väntar efter gymnasiet och hur arbetsmarknaden ser ut. Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (Muvah) är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet. 2021 släpptes Muvahrapporten Vägar till arbetslivet via grundläggande och högre utbildning i Malmö, vilket välkomnades av Becky Helgadottir.

– Rapporten gav mig konkreta siffror som jag kan visa elever och vårdnadshavare inför gymnasievalet. Då kan jag till exempel lyfta att en person som gått yrkesprogram har mycket större chans att förvärvsarbeta efter gymnasiet, än någon som gått ett högskoleförberedande program och som sedan inte studerat vidare. Även om eleven inte skulle fullfölja yrkesprogrammet, så är möjligheten till arbete fortfarande betydligt större, säger Becky Helgadottir.

Forskningsresultat vägleder verksamheterna

Samtidigt som Becky Helgadottir och hennes kollegor på Dammfriskolan gör flera insatser för att ge en mer nyanserad bild av vägen in i arbetslivet pågår forskning om Malmöungdomars väg till arbetsmarknaden. Anna Singhateh på Pedagogisk Inspiration samordnar Malmö stads arbete i kunskapsalliansen Muvah.

– Det är en helt unik kunskapsallians, jag känner i alla fall inte till någon annan stad och universitet som samarbetar så här nära för att ta fram forskning och kunskap som så direkt rör våra ungdomar i staden. Vi följer hela årskullar av elever från grundskolan, via gymnasiet och vidare mot arbete. En del går via vuxenutbildning, andra via universitetet och vissa har svårt att ta sig vidare både till arbete och studier. Vi ser tydliga mönster i resultatet som kan hjälpa oss att planera våra verksamheter bättre, säger Anna Singhateh.

I Muvahrapporten från 2021 framgår det tydligt att en fullföljd utbildning är en skyddsfaktor och förutsättning för ett hållbart arbetsliv. När man följde upp hur livssituationen för 26-åringar såg ut, så arbetade 76 procent av de som gått ett yrkesprogram.  Av de 26-åringar som gått ett högskoleförberedandeprogram arbetade 63 procent.

Anna Singhateh Foto: Dahlia Naji

– Vi ser att de ungdomar som varken arbetar eller studerar ett uppföljningsår ofta återkommer i statistiken. Därför behöver vi arbeta för att fler ungdomar ska komma i sysselsättning tidigt och då är yrkesprogram ett smart och strategiskt val. Vi ser även att föräldrarnas sysselsättning är oerhört viktig för elevernas skolgång, därför behöver vi få fler föräldrar i sysselsättning för att indirekt få fler elever att nå målen med sin utbildning, säger Anna Singhateh.

 

Yrkesprogram även för högpresterande elever

Forskningsresultaten pekar också på vikten av tidigare vägledningsinsatser, inte enbart från studie- och yrkesvägledare utan även från andra vuxna i ungas närhet.
– Vi behöver bryta föreställningar om olika gymnasieprogram och våga vägleda även högpresterande elever till yrkesprogram, säger Anna Singhateh.

Becky Helgadottir har valt att börja prata gymnasieval redan med sjuorna och deras vårdnadshavare, vilket har varit uppskattat. Hon har då lyft Muvahrapporten men också Skolverkets rapport Grundskolebetygens betydelse för resultaten i gymnasieskolan, där det finns tydlig koppling mellan elevers grundskolebetyg och examenfrekvens.
– Många vårdnadshavare blir väldigt förvånade när jag visar statistik över hur det ser ut i Malmö idag, till exempel hur många som inte fullföljer gymnasiet eller chanserna att få ett arbete direkt efter ett yrkesprogram i jämförelse med ett högskoleförberedandeprogram. Det ger nya infallsvinklar för vårdnadshavarna. Sedan poängterar jag alltid att det givetvis går att plugga vidare även när man gått yrkesprogram, säger Becky Helgadottir.

Becky Helgadottir vill gärna att vårdnadshavare hjälper sina barn att reflektera kring vad som motiverar de i skolan. Hon upplever också att hon lättare kan nå fram till vårdnadshavare när det finns konkret och lokal statistik att peka på.

– Både jag och vårdnadshavare vill ju ge våra unga de bästa förutsättningarna för att klara av gymnasiet och senare få en försörjning och ett gott liv. Sedan vill jag verkligen lyfta den stora entusiasm jag möter hos elever som valt yrkesprogram, den möter jag inte på så många andra håll. De är så positiva till allt praktiskt arbete och till allt de lär sig. Därför är det ju beklämmande att yrkesprogrammen väljs bort i så hög grad, säger hon.

Den 14 mars 2023 lanseras den senaste rapporten med fokus på uppföljning av hur pandemin påverkat unga både kortsiktigt och långsiktigt på arbetsmarknaden.
Mer info och anmälan hittar du här.