Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Om demokratifrämjande undervisning

I denna session från InnoCarnival 2022 får vi träffa Silvia Edling, professor i didaktik vid högskolan i Gävle, i en inspelad föreläsning om seendets betydelse för våra mänskliga handlingar.

“Människor ser det de har kunskap om men tenderar att ignorera annat. För att på allvar arbeta med frågor som rör kunskap, demokrati och hållbarhet i undervisningen finns en poäng med att uppmärksamma och utveckla seendets betydelse för handling.” Med oss på scen har vi lärare som berättar om demokratifrämjande undervisning i högstadieklassrummet.