Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från Brightcove. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Se hela sändningen från InnoCarnival

Direktsändning från Education Lounge på InnoCarnival 2022.

0.00–54.50: Session 1: Hur involverar vi barn och unga i reella utmaningar?

I första sessionen får vi träffa Per-Anders Hillgren, professor i design för social innovation, och ta del av konkreta exempel och erfarenheter från förskolors och lärarstudenters arbete med barns involvering i stadsutveckling i Malmö.

54.50–2.09.45: Session 2: Möjligheter och hinder i arbetet med reella utmaningar i skolan

I andra sessionen får vi ta del av pågående fördjupningsarbeten om digitalisering i Malmös grundskolor och fundera över vad som driver, motiverar och utmanar elever och lärare i pedagogiska arbetet. Vi får även genom skådespelaren Sissela Kyle möta filosofen Jonna Bornemarks tankar om vad som kännetecknar vår tids samhälle samt resonera om möjligheter och hinder i att utveckla förmågor som är nödvändiga för framtiden och ett demokratiskt samhälle.

2.09.45–: Session 3: Demokrati

I sista sessionen får vi träffa Silvia Edling professor i didaktik vid högskolan i Gävle i en inspelad föreläsning om seendets betydelse för våra mänskliga handlingar. “Människor ser det de har kunskap om men tenderar att ignorera annat. För att på allvar arbeta med frågor som rör kunskap, demokrati och hållbarhet i undervisningen finns en poäng med att uppmärksamma och utveckla seendets betydelse för handling.” Med oss på scen har vi lärare som berättar om demokratifrämjande undervisning i högstadieklassrummet.