Språkinriktad ämnesundervisning på Pauliskolan

Sedan ett år tillbaka har en grupp lärare sammanställt dokument som alla lärare och elever på det naturvetenskapliga programmet och teknikprogrammet kan arbeta utifrån. Dokumenten rör hur programmen ska ge språket större utrymme och vikt i ämnesundervisningen.

Under vårterminens två första månader (VT 15) ska gruppen utvärdera olika arbetsmodeller inom språkinriktad undervisning. Därefter börjar arbetet med att utbilda samtliga kollegor.

Vår förhoppning är att språkinriktad ämnesundervisning genomsyrar verksamheten från höstterminen 2015. Gruppen samarbetar med forskaren Maria Kouns vid Malmö högskola.

Linda Ellinore Lindberg

Skrivet av Språkutveckling på gymnasiet och vux Språkutveckling på gymnasiet och vux
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *