Publicerat:

Miniskola i genrepedagogik

Innan vi fortsätter att rapportera kring hur det går med genrepedagogik på Kroksbäcksskolan, tänkte jag ge en ”miniskola” i genrepedagogik, så att ni kan hänga med i svängarna!

 

Genrepedagogik vilar på tre ben: Vygotskys sociokulturella perspektiv, dvs att lära genom samarbete, arbeta i den närmasta utvecklingszonen och stöttning till eleverna, Hallidays systemfunktionella grammatik, och Martin/Rotherys skolgenrer och cirkelmodell.

 

Här är de vanligaste genrerna i skolan. Att arbeta med genrer gör man i samtliga ämnen. Genrearbetet stöttar möjligheten att tillgodogöra sig ämnesinnehållet i alla ämnen.

I genrepedagogik fokuserar man på genrens ”tre S”, dvs det specifika för just den utvalda genrens SYFTE, STRUKTUR och SPRÅKLIGA DRAG.

Detta åskådliggörs med fördel visuellt, med hjälp av planscher i klassrummen. Till vänster ser ni ett exempel på hur strukturen för en narrativ text (saga), kan visualiseras.

 

 

 

 

 

 

Arbetet med genrerna sker enligt cirkelmodellen. I cirkelmodellen finns fyra olika faser; I första fasen bygger man upp kunskap inom ett område. I andra fasen dekonstruerar och modellerar man texter i utvald genre. Under tredje fasen skriver lärare och elever en gemensam text, för att eleverna i fjärde fasen själva ska kunna producera en text.

Vill ni veta mer om genrepedagogik? Läs ”Låt språket bära” av Britt Johansson och Anniqa Sandell-Ring, eller ”Stärk språket stärk lärandet” av Pauline Gibbons.

8 Kommentarer

  Vi kommer att hålla i. Det är ett fantastiskt roligt och positivt utvecklingsarbete vi är igång med.
  Tack vare nyfiken och utvecklingsbenägen personal på skolan har vi kommit en bit på vägen. Vi vet att förändringsarbete tar tid och att man måste vara envis och hålla fokus.
  En fortsatt plan finns och ju mer man kommer in i arbetet desto mer ser man som kan utvecklas.
  Hitills har det bara varit kul och en lärorikt.

  Hej Anna!
  Med det här lilla brevet vill jag bara säga att hela skolan med rektorn i spetsen måste vara stolt över sina sjätte klassare i en stenhård konkurrens och kunskap i retorikmatchen i år. Det är allt tack vare genrepedagogik som verkligen visar resultat och utveckling hos såsom själva pedagogerna som eleverna.
  MVH
  Jesenka

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.