Det här ser mycket lovande ut som upptakt till något, och i linje med hur jag själv försökt verka som forskare. Att kunna skapa en vetenskaplig miljö som grundas på yrkeskicklighet och kunnande och som stärks och utvecklas via vetenskapliga arbetssätt. Tidigare har ju tyvärr lärares beprövade erfarenhet ofta hamnat i konfrontation mot mer teoretiskt utformad och grundad pedagogik.