Maria Schedvin.

”Aldrig ge upp om elevernas läsning”

Maria Schedvin, skolbibliotekarie på Oxievångsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Sara Änghede Haraldsson.

– Har du tips och tankar kring hur skolor kan arbeta med språkutveckling och flerspråkighet?
– Oj, vilken stor fråga! Jag tänker att vi behöver fundera mycket på hur vi arbetar med läsning och läsförståelse på många olika sätt. För att kunna bygga upp läsförståelse måste eleverna först ha en hörförståelse. Att arbeta mycket med det muntliga berättandet och lässtrategier tror jag är en grund. Det är dessutom otroligt inkluderande för barn med många språk. Jag tror också på att arbeta med skönlitteratur och använda lässtrategier tidigt tillsammans med eleverna så att de lär sig att applicera det på sin egen läsning.

Den digitala läsningen kräver i sin tur en läsförståelse på ett annat sätt och det är nödvändigt att vi som vuxna i skolan inser att vi behöver arbeta på andra sätt med denna läsning. Vi måste också ställa krav på vilken typ av litteratur vi använder i skolan. Vilka böcker visar vi upp i klassrummet? Hur ser vårt skolbibliotek ut? Hur kan vi främja en nyfikenhet och spänning kring litteratur? En skolbibliotekarie är en självklar samarbetspartner och är specialist både på den nya litteraturen, men framförallt på vilken nivå som passar för vilka elever. Att omge sig med böcker på många olika språk och använda Intowords och Inläsningstjänst för alla elever är också något som jag tycker är en stor språkutvecklande framgång!

– Vad är det bästa med att arbeta med skolbibliotek/mediatek?
– Det bästa är eleverna! Att se ögonen på någon som nyss upptäckt något av det mest fantastiska – en ny värld genom litteraturen. Att ge en bok till en elev som den inte frågat efter men som jag vet att den kommer älska. Att aldrig ge upp om elevernas läsning. Att vara en vuxen som inte bedömer eleverna. Jag tycker också väldigt mycket om att arbetet som skolbibliotekarie är så varierande och flexibelt. Att mitt fokus är läsfrämjande och att främja digitalisering på olika sätt i verksamheten. Och att jag får arbeta med människor på olika nivåer; elever, pedagoger, lärare, rektorer och andra skolbibliotekarier.

– Vad fick dig att välja ditt yrke?
Jag utbildade mig till bibliotekarie för att jag alltid tyckt om att hjälpa människor och litteratur. Att jag skulle bli skolbibliotekarie hade jag inte en tanke på, men som vanligt i livet tog slumpen mig dit och det visade sig vara det allra roligaste!

– Vem vill du skicka vidare till?

– Daniel Lennerstad, logoped på Kommunikationsskolan. Mina frågor:

– Vad gör du som logoped i skolan?

– Varför tycker du att det behövs logopeder i skolan?

– Nämn en sak du är stolt över att du har gjort/gör just nu!