Pusselbit svävar över de andra pusselbitarna som sitter ihop.

”Alla elever gör sitt bästa”

Fanny Johansson, förstelärare och speciallärare inom skolområde autism: grundskola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Karin Alvehus.

– Vad är det bästa med ditt uppdrag?

– Att det är varierat, jag får chans att arbeta som speciallärare med helt fantastiska elever i svenska och SO men också arbeta med handledning och stöd med ämneslärare i svenska och med arbetslag kring strukturer, bemötande och kravanpassning. Och så lär jag mig massor hela tiden, såväl av elever som kollegor.

– Hur resonerar du kring inkludering?

– Inkludering är bäst när den fungerar utifrån elevens förutsättningar, vi försöker alltid tänka att det ska finnas olika individanpassade möjligheter för eleven utifrån vad som passar hen bäst, såväl för den sociala utvecklingen som för lärandet. Någon elev kanske behöver egen undervisning i ett eget rum större delen av tiden men klarar av att vara i en mindre grupp i enstaka ämnen, en annan kanske kan vara i en mindre grupp men ha vissa ämnen i en vanlig klass på en större skola. En tredje är i en liten grupp men arbetar mot att kunna utbilda sig i en stor klass på gymnasiet. Vissa behöver en egen resurs men kan fysiskt vara i ett klassrum med en större eller mindre grupp. Det behöver finnas en balans i att utmana på rätt nivå och att eleven ska känna att hen lyckas. Sammanhanget bör utvärderas med eleven regelbundet.

– Vad önskar du att alla pedagoger skulle veta när de möter elever med autism?

– Alla elever gör sitt bästa, försök att förstå elevens beteende och gör anpassningar som blir konstruktiva för att utvecklas i önskad riktning. Intressera dig för elevernas intressen! Förtroendekapitalet är viktigt, det går oftast att utmana och ställa högre krav på eleven om relationen är trygg. Skrivprocessen behöver göras synlig och stegvis. Visa vad du menar (i alla sammanhang, inte bara när det gäller skrivandet).

– Vem vill du skicka vidare till?

Sevi Karoussi, rektor på Sockerbruksskolan. Mina frågor:

– Vad är det bästa med ditt uppdrag?

– Hur resonerar du kring inkludering?

– Vad önskar du att alla pedagoger skulle veta när de möter elever med autism?