Närbild av två händer som håller upp två knappar.
Vad har dessa knappar varit med om? Det får eleverna berätta om under Catarina Walles berättarövningar. Foto: Mette Mjöberg Tegnander

Berättande som språkförstärkande arbete på Apelgårdsskolan

Genom sitt berättande kan skolbibliotekarien Catarina Walles arbeta språkförstärkande i både skolbiblioteket och ute klassrummen. – När jag själv gick i skolan i Svedala så var berättandet en självklar del av undervisningen, men vi har tappat det idag. Det är väldigt synd eftersom vi behöver det mer än någonsin idag, säger hon.

Genom sitt berättande kan skolbibliotekarien Catarina Walles arbeta språkförstärkande i både skolbiblioteket och ute klassrummen. Under hösten har skolans elever fått berättarbesök och Catarina Walles har  utbildat kollegorna på Apelgårdsskolans fritids i muntligt berättande.
– När jag själv gick i skolan i Svedala så var berättandet en självklar del av undervisningen, men vi har tappat det idag. Det är väldigt synd eftersom vi behöver det mer än någonsin, säger hon.

När Apelgårdsskolan utvärderade läsåret 2019-2020 stod det klart att skolan behövde arbeta mer med elevernas språkutveckling. Catarina Walles som redan arbetade med berättande bland annat under sina bokprat, såg genast en möjlighet till samverkan med sina kollegor på fritids.

– Det finns många skäl till att arbeta med berättande. Genom att använda sig av det pedagogiska och muntliga berättandet får lärare ett skelett att hänga upp kunskapen på, men även hjälp att levandegöra kunskapen, säger hon.

En knapp kan berätta mycket

Under hösten 2022 höll Catarina Walles flera workshops för fritidspersonalen om språkförstärkande berättarövningar. Hon har själv gått flera utbildningar inom ämnet, allra senast med inriktning på skola och förskola på Linnéuniversitetet. Övningarna som hon delade med sig av krävde inte några extra resurser utan kunde handla om att bygga historier utifrån bilder från telefonen, knappar eller andra enkla föremål.

– En uppskattad övning handlar om knappar. Jag har själv en hel påse knappar hemma. Varje elev får välja en knapp och sedan berätta om vilket plagg den suttit på. Var det en vacker balklänning eller en sliten kofta? Sedan fortsätter man och berättar om personen som bar plagget. Hur kände den personen sig? Och vad händer sedan om de olika knapparnas människor möts? Vad skulle de pratat om då, berättar Catarina Walles.

Catarina Walles tror att berättandet kan vara ett bra redskap att ta fram på fritids vid tillfällen när eleverna behöver hjälp att varva ned. Skolans fritidspersonal har varit positiva till att ta in berättandet i sin verksamhet, men man har inte hunnit göra någon utvärdering än.

– Leken och kärleken till språket är något vi behöver jobba mer med. Redskapen finns där ju redan. Att arbeta med berättande är dessutom ett bra tillfälle att lära sig ge och ta emot konstruktiv kritik. Det är en växelverkan mellan att berätta och lyssna, för om ingen i publiken lyssnar så dör ju berättelsen, säger hon.

Främmande berättare överraskade barnen

Som en del i satsningen på språkutveckling överraskades eleverna med besök från den svensk-danska Berättarakademin. En helt vanlig morgon knackade det plötsligt på i flera klasser och en främmande person klev in och sa:
”Hej, får jag lov att berätta en berättelse för er?”

En äldre man står upp, en äldre kvinna sitter ned i en rullstol och en andra kvinna står bredvid i en skolkorridor.
Per Gustafsson, Kristina Strömwall och Esther Rützou. Foto: Apelgårdsskolan

Det visade sig vara den danska författaren Esther Rützou och hennes svenska kollegor Per Gustafsson och Christina Strömwall.
Med bidrag från Skapande skola fick eleverna chans att lyssna på tre vitt skilda berättelser. Flera av skolans lärare hade dessutom träffat Christina Strömwall vid ett tidigare tillfälle och haft en workshop om berättande. Catarina Walles som var med ute i klassrummen beskriver hur eleverna lyssnade storögt.

– Vi har ju både lugna och oroliga klasser, precis som på alla skolor. Men även de oroliga klasserna lyssnade spänt den här dagen, för att inte missa någon poäng. En av de mer oroliga klasserna fick mycket beröm efteråt. Jag tror att vi har något att lära av det här. Vi borde både berätta mer och våga bjuda in folk utifrån i större utsträckning, säger Catarina Walles.

Inspiration från Göteborg

Under våren 2023 har Catarina Walles börjat undervisa i muntligt berättande i en av högstadieklasserna på Apelgårdsskolan. Varje vecka träffar hon skolans sexåringar och berättar sagor och läser högt. Hon kommer även att stötta en grupp elever som har svårigheter att prata inför grupp genom berättarövningar.

Genom sina utbildningar och sin passion för berättande har Catarina Walles fått både kontakter och inspiration från Göteborg.

– I Göteborg har man länge arbetat språkförstärkande med muntligt berättande, allt ifrån när man möter nyanlända till att man använder det i undervisningen inom grundskolan. Lärarutbildningen i Göteborg erbjuder också sina studenter en kurs i berättande – tänk vilken lycka för studenterna och deras blivande elever, säger Catarina Walles.

Catarina Walles lyfter att man även i Göteborg arbetar mycket med berättande i mångkulturella områden och skolor.

– Jag har förstått att berättandet varit ett effektivt arbetssätt i Göteborg, så varför skulle inte vi i Malmö också kunna arbeta på liknande sätt. Genom sagor och berättande kan man skapa igenkänning hos elever. Många av våra vandringssagor finns faktiskt över hela jorden, det är bara vissa detaljer som skiljer sig åt. En hund i vår saga kanske är en tiger i en annan del av världen, avslutar hon.