Micael Hermansson föreläser.

“Berättandet viktigt verktyg i skolan”

Med sina mikrolektioner betonar Micael Hermansson det engagerade berättandets betydelse i klassrummet.

Mellanstadieläraren Mikael Hermanssons “Grej of the day” har blivit ett välkänt begrepp inom svensk skola. Tanken med dessa små faktaberättelser i början av skoldagen är att få eleverna engagerade. ”Kunskap är coolt” är ledorden, och Micael Hermansson återkommer ofta till berättandet som ett av de viktigaste pedagogiska verktygen.

2009 befann sig Micael Hermansson vid ett vägskäl i sitt yrkesliv – han hade tappat inspirationen och funderade på hur han skulle fortsätta som lärare.

– Jag grubblade länge innan jag kom fram till en enkel lösning; jag måste ändra mitt sätt att undervisa. Jag hade missat för många elever, jag hade undervisat på fel frekvens när de gick hem och sa att de inte lärt sig något särskilt i skolan…säger Micael Hermansson.

Krävdes förändringar

För att verkligen nå ut och nå alla elever krävdes det förändringar, konstaterade han; bland annat i sättet han kommunicerade i klassrummet.

– Det är ingen enkel match. Men jag bestämde mig för att jag skulle starta varje med en superkort mikrolektion. Om bara de minuterna var bra på hela dagen, eller hela veckan, så var jag i alla fall lite nöjd, säger Micael Hermansson.

Experimentet föll väl ut, så väl att försöken blev permanenta och med tiden spred sig i skolvärlden. Mikrolektionerna har de senaste åren blivit ett fenomen och facebookgruppen Grej of the day har i dag 35 000 medlemmar. De korta passen kunde handla om allt från Raoul Wallenberg till Marianergraven – så länge Micael Hermansson kunde hitta en koppling till läroplanen. Förutom vikten av att genom ett engagerande berättande nå ut lyfter han fram elevernas förväntningar.

Fick ledtråd

Dagen innan en mikrolektion fick eleverna en klurig ledtråd att ta med sig hem och fundera på. Ledtråden kunde till exempel vara en rebus, ett ljud, en doft, en bild eller en ordgåta som eleverna fick på ett papper men även hemskickad.

– De fick en teaser inför nästa dag. Eleverna lovade mig att inte prata med varandra om det utan hålla det hemligt tills nästa dag. Men de fick googla, snacka hemma och fundera i förväg, säger Micael Hermansson.

Formatet viktigt

När det sedan var dags för mikrolektionen, att “greja”, fick klassen gissa vilket ämne som skulle avhandlas. Under sitt föredrag på Pedagog Malmö live återkommer Micael Hermansson också till formatet för passen – “Grej of the day” ska inte bli för långdragna och gärna avslutas när eleverna är som mest intresserade. Den korta genomgången kryddas också med någon bonusfakta, minnesvärd kuriosa. En mer långsiktig effekt av Grej of the day-passen blev att han upptäckte hur eleverna började se kopplingar och samband även i ett vidare sammanhang.

– Här har jag nu åtta minuter på mig att fängsla en grupp, det är en perfekt tid. Jag måste komprimera och gå på refrängen ganska snabbt och avsluta med ett riktigt “wow”. Kunskap blev kul och coolt. Förutom att det var allmänbildande började mina elever se att kunskap hör ihop, att det bygger en väv. Tillsammans är ämnena olika pusselbitar eller trådar som behövs, säger Micael Hermansson.

Text & Foto: Fredrik Thunberg