Barnhänder håller upp en jordglob
children's hands holding a globe on a white background. small globe in hands close up

Att göra arbetet med hållbar utveckling hållbar

Från att inte ens sopsortera till att bli prisade som första skola i Malmö för sitt jobb med hållbar utveckling. Kryddgårdsskolan har jobbat hårt.
– Vi stannar inte nu i och med att vi har fått utmärkelsen. Vi måste jobba hela tiden och också bli hållbara i just vårt arbete med hållbar utveckling, säger Elsa Widerberg, biträdande rektor.

Kryddgårdsskolans resa mot utmärkelsen “Skola för hållbar utveckling” startade med att man insåg att det inte fanns någon sopsortering.
– När eleverna sedan kunde samla ihop sina äppelskruttar efter mellanmålet, gå ut med dem i vårt nyinvigda återvinningshus så blev det en väldigt stor sak för dem. Att de sen fick åka till SYSAV för att se vad som hände med våra sopor gjorde att de verkligen fick syn på den cirkulära processen, säger Elsa Widerberg.

Utmärkelsen delas ut av Skolverket. För att få den krävs en ansökan som beskriver hur man jobbar med hållbar utveckling som sedan bedöms av experter. Utmärkelsen behåller skolan/förskolan i tre år – sedan måste den förnyas. I Malmö är Kryddgårdsskolan den första skola som får den. Sedan tidigare har Lorensborgs förskola, Stadionparkens förskola och Stensjöns förskola fått utmärkelsen.

Porträtt på Elsa Widerberg
Elsa Widerberg, biträdande rektor på Kryddgårdsskolan

Även om det är lätt att tänka att hållbar utveckling bara handlar om miljö och klimatfrågor så är det så mycket mer. De globala målen som eleverna på Kryddgårdsskolan har jobbat med tar upp ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar i samhället.

– Det här är ett vitt begrepp. Allt vi gör ska vara hållbart och det är också vår utmaning framåt – hur får vi in hållbarheten som en naturlig tanke i vardagen, säger Elsa Widerberg.

LÄS MER: Hållbarhet – en röd tråd på Kryddgårdsskolan

Viktigt med bred förankring

I dagsläget är tre grupper igång på skolan som drivs av personalen. Där är de lärare med som är intresserade av ämnet. Skolan är sedan tidigare också en rättighetsbaserad skola, vilket passar väl in i arbetet med de globala målen.
– Vi har sett hur viktigt det har varit att det är personalen som håller i detta arbete och att det har förankrats brett. Som rektor ska jag driva process men inte ta över. Det får inte stå och falla med en skolledare, säger Elsa Widerberg.

Bland annat har skolan en biodling, arbetet med skapande skola är knutet till hållbar utveckling och flera externa samarbeten är igång – bland annat med miljöförvaltningen och Naturskyddsföreningen som har varit med och gjort ansökan till Skolverket. Skolan har också varit en del av projektet Youth for change där de har samarbetat med unga i Zambia.
– De globala målen är viktiga och på vår skola där i stort sätt alla elever har föräldrar med rötter i ett annat land så blir det globala tänket väldigt närvarande. För oss kanske det är en självklarhet med till exempel rent vatten eller skola för alla men det är det inte för största delen av världen. Och för flertalet av våra elever är det inte så långt ifrån den verklighet som deras föräldrar har upplevt, säger Elsa Widerberg.

LÄS MER: Eva Hörnblad tipsar om färdiga lektionspaket kring hållbar utveckling

Hållbarhet i vardagen

Att få utmärkelsen har blivit en injektion i arbetet som nu ska utvecklas ännu mer. Elsa Widerberg menar att det handlar om att bli hållbar i alla undervisningsämnen. Så fort en idé eller samarbete kommer så måste hållbarheten vara med som en naturlig del.
– Vi pratar mycket med eleverna om att de också måste bli hållbara. Om vi till exempel jobbar med språkutveckling så blir de hållbara – om vi har en hög måluppfyllelse så gör det också dem mer hållbara. Man måste se arbetet brett och långsiktigt.

Text: Johanna Ravhed

Foto: Privat och Colourbox