Anna Duncanson och Katharina Olofsson.

Med språket som redskap på Rosengårdsskolan

I bloggen ”Rosenknoppar” kan du följa arbetet med årskurs 1 på Rosengårdsskolan. Bakom bloggen står Anna Duncanson och Katharina Olofsson, grundskollärare och förstelärare på Rosengårdsskolan. I bloggen delar de generöst med sig av pedagogisk inspiration, reflektioner samt vardag och verklighet från undervisningen.

– Tillsammans har vi utvecklat ett tematiskt arbetssätt. Språket är ett av våra viktigaste redskap. Vi vill utveckla det språkutvecklande arbetssättet ännu mer, säger Katharina Olofsson och Anna Duncanson, förstelärare på Rosengårdsskolan.

Anna och Katharina har arbetat tillsammans länge och de gör all planering tillsammans. Innan Rosengårdsskolan arbetade de båda i Staffanstorp under många år.

Koppling till Läroplanen

Allt som Katharina och Anna gör har en tydlig koppling till Läroplanen Lgr 11. På tavlan i klassrummet skriver de upp varje lektions mål, så även barnen kan ta del av dem.

– Det är en del av vårt formativa arbetssätt. Undervisningen har alltid ett syfte och eleverna ska veta varför de gör saker, säger Anna

– Det ska vara kvalitet, vi höftar inte i undervisningen. Allt vi gör i skolan följer och hänger ihop med vartannat, säger Katharina.

Bloggens utveckling

Anna och Katharina började arbeta med bloggar för ett par år sedan. Inledningsvis var syftet bland annat att informera föräldrar och dela med av sitt arbete till kollegor.

– Vi började blogga när vi arbetade i Staffanstorp, och fick mycket positiv respons från föräldrarna. Eleverna fick, när de gick i tvåan, efterhand också vara med och blogga. Vi utsåg veckans bloggare och eleverna bloggade i par, säger Anna.

De berättar att bloggens roll har utvecklats under åren. I dag fyller den många syften och har fler användningsområden.

– Vi skriver dels för föräldrarna. Förhoppningsvis kan även kollegor och att andra pedagoger ha nytta av det vi delar med oss av. Dessutom skriver vi för vår egen skull, vi dokumenterar. Bloggen ger också en annan möjlighet att reflektera. Arbetet med bloggen gör att vi synliggör även för oss själva vad vi gör, säger Anna.

Bloggen kan också vara ett verktyg för frånvarande elever. Tillsammans med föräldrar/vårdnadshavare har eleverna möjlighet att gå in och se vad de missat. Dessutom kan bloggen fungera som bildstöd i undervisningen.

– Barnen vet att vi bloggar. I och med att deras föräldrar och andra tittar i bloggen anstränger de sig lite extra. De vill göra sitt bästa. Bloggen sporrar oss som pedagoger också. Att blogga tar lite tid, men det ger också väldigt mycket, säger Katharina och Anna.

– Vi hoppas kunna få igång eleverna att uttrycka sig i bloggen snart också. Det är inte så långt borta, säger Anna.

Transparent arbete

I och med att Katharina och Anna delar så mycket från sin undervisning arbetar de med stor transparens. De tycker att det är roligt och tar gärna emot synpunkter och frågor.

– Det har hänt att pedagoger som vi inte har känt sedan tidigare har kontaktas oss, för att de läst vår blogg. De har främst varit intresserade av vårt arbetssätt, säger Katharina.

Rosenknoppar.
Anna & Katharina har nyligen flyttat sin blogg Rosenknoppar till Pedagog Malmö.

Tips till dig som vill börja blogga

Under åren som de har bloggat har de hunnit få en del bloggerfarenheter. De delar gärna med sig av tips till dig som är lärare och vill komma igång att blogga.

– Blogginläggen kan med fördel innehålla mycket bilder, gärna talande bilder. Och inte så mycket text. Strukturen är också viktig. Det ska finnas start och slut, säger Katharina.

Anna och Katharina menar att det är viktigt att använda ett tillgängligt språk, det är något som gynnar alla. Ett annat tips är att ha en genomgående positiv stämning i bloggen, det får inte bli ett gnällforum. De poängterar också att det är viktigt att ha en dialog med föräldrarna. Föräldrar (eller vårdnadshavare) måste skriva på ett tillstånd, som ger skolan rätt att publicera bilder på barnen.

– Vi brukar visa Rosenknoppar på föräldramöten. Och många föräldrar blir glada av att se sina barn i bloggen.

En bra skola

Katharina och Anna är överens om att medias bild av skolorna många gånger inte överensstämmer med verkligheten. Både i tidningar och TV handlar det ofta om hur dåliga skolorna är. Allt spännande som pågår i skolan når sällan medias bevakning.

– Vi vill visa att Rosengårdsskolan är en bra skola, säger Anna.

– Och att det pågår professionellt arbete här. Kollegorna och ledningen är fantastiska. Vi är stolta över det jobb vi gör här, avslutar Katharina.

Bloggen: Rosenknoppar – ett språkutvecklande arbetssätt

Text och foto: Sara Arildsson

 

grey_line_750

 

 

Mer om att blogga i skolan

Pedagogisk Inspiration Malmö: Blogga i skolan

Tipsblogg om bloggande: Vi vill blogga – Malmö skolor

Bloggverktyg: http://blogger.com (ingår i Malmö Apps. Logga in med din e-post @skola.malmo.se med tillhörande lösenord)