Daniel från Kungshögsskolan står framför bokhylla

Daniel bloggar och gloggar med sina elever

Daniel Petersson är klasslärare i en klass 6 på Kungshögsskolan i Oxie SDF. Daniels elever har haft egen dator sedan våren 2011. ” Det blev väldigt mycket jobb inledningsvis. Men så blir det ju oavsett vad det är för nytt som ska in i undervisningen. ”Det var varit ett hästjobb i början – men roligt och fantastiskt.”

Man står lutad över bärbar dator.Daniel berättar att han har lagt ner otroligt mycket tid på planering och lektionsförberedelser sedan de fick datorerna. Men så har han också haft ambitionen att eleverna skulle få använda datorn i flera olika ämnen. Mycket av tiden har handlat om att leta och lära känna nya program.

– Det har varit ett hästjobb i början. Det tar tid att hitta en passande programvara, testa den, fundera över hur jag kan använda den, prova den i praktiken med eleverna och sedan utvärdera tillsammans med eleverna, säger Daniel och fortsätter:

– Men när man väl tar det så långt att man tar in ett program i klassrummet så är det jätte roligt. Barnen tycker det är fantastiskt och de tar verkligen till sig arbetssättet.

Daniels kriterier för bra webbapplikationer

De programvaror som Daniel har lagt möda på att hitta är så kallade webbapplikationer, verktyg som man inte behöver installera på datorn utan som man jobbar i online på internet direkt i datorns webbläsare.

Daniel har haft några kriterier då han har letat efter webbverktyg:

  • de ska vara gratis
  • det ska vara enkelt att hantera lösenord och användarkonton
  • de ska vara lätta för eleverna att använda
  • det ska gärna finnas en möjligt för eleverna att ha en lärandeprocess i verktyget
  • det ska vara möjligt att spara arbetet för att kunna återuppta arbetet vid ett senare tillfälle

Fullversion, demoversion och version för utbildningMan håller upp bärbar dator.

De flesta webbapplikationer kostar i full version. Vissa demonstrationsversioner kan ha för mycket begränsningar för att vara användbara i skolarbetet. Det kan handla om begränsat antal funktioner, att det inte går att dela med sig arbetet till andra, ett begränsat lagringsutrymme eller att det överhuvudtaget inte går att spara sitt arbete. Men det finns också webbapplikationer där demoversionen räcker långt för skolarbete. En del av dessa webbtjänster är också mer generösa om man registrerar ett konto för skola och utbildning. Då får man tillgång till de viktigaste funktionerna och ett större lagringsutrymme och kan även slippa ev. reklam.

Enligt Daniel finns det en enorm ocean av webbapplikationer och möjligheter att använda. Det gäller bara att hitta de som är användbara. Sist i artikeln finns några av Davids bästa fynd bland webbapplikationer.

Många inloggningar skapar förvirring

Daniel berättar att han så mycket som möjligt vill undvika inloggningar för eleverna på alltför många webbplatser.

– Ju mer inloggningar det är för eleverna, desto mer förvirring uppstår. Det är alltid någon som har glömt sina inloggningsuppgifter.

Därför undersöker han hur det ser ut med administration av inloggningsuppgifter i de olika webbapplikationerna.

– Är det inloggning vill jag gärna att det ska finnas möjlighet för mig att gå in och titta och administrera elevernas inloggningsuppgifter.

Skönt att slippa de gamla skrivböckerna!

Daniel tycker det har blivit lättare för eleverna att organisera sitt skolarbete sedan de fick egen dator.

– Det var rörigare och hafsigare innan. Te.x. när de skrev berättelser i skrivhäften, var det inte så att boken var borta, så tog den slut och så fick de fortsätta i en annan bok och så försvann den första boken, eller så hade de inte hunnit skriva färdigt en gammal berättelse innan de skrev en ny och när de skulle gå tillbaka och fortsätta på den gamla så fanns det inte plats att avsluta den berättelsen sidor… osv.

Daniels slutsats är att datorn helt enkelt underlättar skrivprocesser. När eleverna skriver på datorn ser de själva när det är något som inte stämmer eftersom felstavade ord blir markerade. De elever som behöver stöd i sin läsning och sitt skrivande får dessutom Stava Rex och SpellRight istallerade på sin dator.

– Men tro inte att vi bara skriver på datorn, vi skriver fortfarande med penna också, lägger Daniel till.

Blir det ett bättre lärande?

På frågan om eleverna lär sig bättre med hjälp av datorn funderar Daniel en stund innan han svarar:

– Å ena sidan får de mer hjälp av datorerna – vilket gör att de blir mer bekväma. Men å andra sidan får också fler redskap för att bättre klara av situationer utanför skolan. Svårt! Jag vågar inte säga ja eller nej men jag tror att de lär sig på ett mer annorlunda sätt. Jag tycker vi lär oss mer dynamiskt nu än tidigare. Det är mer lustfullt och vi har lärt oss väldigt mycket!

Förändrat arbetsuppgifterna

Daniel menar att datorerna har också har påverkat på det sätt att arbetsuppgifterna inte blir så traditionella längre. Han tycker själv att han ger uppgifter som är annorlunda och att eleverna arbetar med sina uppgifter på ett annat sätt nu.

– Men så måste vi ju också förbereda barnen utifrån vad händer i samhället utanför skolan just nu.

Några av Daniels bästa fynd bland webbapplikationer!

Blogger.com"Bokblogg 6a" står på röd bakgrund.
Blogger.com är ett bloggverktyg. Daniels klass har två bloggar: en klassblogg Klass 6A:s blogg och en bokblogg som heter Bokblogg 6a.

Soundation.com
Ett musikprogram. Soundation har ett digitalt mixerbord där man drar in ljud och instrument. Men den webbapplikationen har Daniel och hans elever undersökt hur det ser ut med Musik. Kräver registrering och inloggning.

Tutpup.com
Utmana barn från hela världen i multiplikation, addition, engelska. Det roligast var att utmana varandra – samtidigt som de tävlar samtidigt som de tränar. Gör man fel får man se vad man gör fel. Kräver registrering och konto. Läraren lägger till elever och administrerar elever – vilket är en stor fördel.

Storybird.com
Skriva berättelser som blir fantastiskt snygga böcker. Den är bra för de elever som inte är så motiverade att rita och skapa egna illustrationer.  Det blir så snygga ”böcker” med omslag vilket motiverar barnen. Daniels klass publicerar inte böckerna men vi kan dela länken till t.ex. föräldrar. Verktyget finns på svenska och engelska.

issuu.com
Daniels klass gör en skoltidning som heter ”Kungsbladet”. Tidningen gör de om till en digital bläddertidning som publiceras på skolans hemsida.Blå rektangel med bild på Kungshögsskolan och ordet "Kungsbladet" skrivet på mitten.
Eleverna står för det mesta av innehållet själva. Nyhetssidor och omvärldsbevakning kopplas dock till SO-målen. Varje onsdag har klassen ett möte där de bestämmer tidningens form och innehåll. Sedan jobbar de med tidningens på svensklektioner, hemma, på raster. Klassen försöker hitta ett bra arbetssätt, sedan är tanken att de ska introducera det för de andra klasserna i 4-6.
Kungsbladet nr 1, Kungsbladet nr 2

Stripgenerator.com
Att formulera en dialog. Ännu roligare tycker de Där de kan göra sina egna serier. Där har vi tränat på att när man är klar med sin seriestrip att använda skärmklippsverktyget för att ta en bild av serien och sedan spara på egen dator. Nackdelen är att de inte kan fortsätta på serien vid ett senare tillfälle. Där gäller det att som lärare planera så att alla blir färdiga.  Svenska engelska. Många seriesrips publiceras i skoltidningen.

Twitter.com
Twitter är en microblogg. Klassen har twittrat vid några tillfällen för att prova det sociala forumet. Detta för att t.ex. lära sig hur twitter fungerar, hur man uttrycker sig, hur man framställer sig själv. Klassen har också använt verktyget vid några tillfällen då de suttit utspridda på skolan, i biblioteket, i grupprum m.m. Då har de haft twitter uppe med hjälp av projektorn på tavlan i klassrummet. Det har varit lite kul att ha koll på varann: ”-Nu sitter jag och gör detta och detta.” ”- Aha, nu sitter Robin och Jesper och gör det och det. ” De har också twittrat för att föräldrarna skulle kunna se vad de gör. Men det har mest varit på skoj och för att testa möjligheter.

Todaysmeet.com
En microblogg som klassen har använt vid grupparbeten. Här krävs ingen registering.  Man skapar snabbt och enkelt ett eget digitalt diskussionsrum för klassen. T.ex. som när de satt utspridda på hela skolan och jobbade med religionsuppgifter. Då kunde man be om hjälp och ställa frågor till varandra via Todaysmeet. Vi har även använt det vid klassråd. Eller när klassen har tävlat i Tutpup. Istället för att ropa ut i klassrummet vem som är den rosa elefanten så har de frågat i TodaysMeet och så har den som var den rosa elefanten svarat. ”- En slags tyst kommunikation i klassrummet – men detta kom barnen på själva”, säger Daniel och skrattar.

Seterra.net/se
Geografiwebbplats med spel. Jättestort utbud av mycket kartövningar och namnövningar som man kan sitta och öva på. Daniel har använt det mycket på den interaktiva skrivtavlan men också av enskilt av eleverna på datorerna. Kartövningar och namnövningar. Det är roligast är när man använder det på tavlan. Där har de fått utmana varandra och det kan pågå när andra i klassen jobbar med annat. Väldigt enkelt och roligt.

Glosor.eu
Klassen lägger alltid in alla veckans glosor på glosor.eu. Där kan eleverna gå in och träna glosorna i olika spel så som tipspromenad, memoryspel och hänga gubbe. Läraren gör övningarna. Eleverna loggar in på klassens inloggning.

Affisch med olika symboler.Glogster.com
Daniels klass har slutat att göra ”vanliga” veckobrev. Istället gör de veckobrev hos Glogster.com där man kan göra digital affischer. Varje måndag gör klassen en veckoplanering. Därefter ansvarar två elever för att göra veckobrevet i en glogster. Glogstern publiceras sedan på klassens hemsida på. Eleverna tycker det är jättekul med glogsters. Innehållet i deras glogsters blev lite rörigt i början för de vill ha med så mycket som möjligt. Men nu har vi har pratat om att det där med tydlighet är viktigt. Förta gången de eleverna provade på att göre en glogster fick var och en göra en presentation om sig själva. Det finns en EduGlogster för utbildning. Men då kan man inte publicera sina glogsters.

Text och Bild:
Charlotte Christoffersen
Red. Pedagog Malmö