Elif Florin.

”De bästa lärarna vill utvecklas”

Den här veckan svarar Elif Florin, grundskollärare 4–6 på Möllevångsskolan, på ”Skicka vidare”-frågorna från Madlen Öberg.

– Varför valde du att utbilda dig till lärare?
– Det var inte självklart att jag skulle bli lärare. Året efter studenten träffade jag två blivande lärare, som väckte min nyfikenhet och inspirerade mig att söka lärarprogrammet. Det är ett val jag aldrig har ångrat. Jag har arbetat som lärare i tolv år och kan inte se mig i en annan yrkesroll.
– Vad kännetecknar en bra lärare?
– Ett varmt och tydligt ledarskap är A och O. Eleverna måste känna att du vill vara där, i skolan, för dem. Bra lärare ser till att eleverna lyckas vart de än befinner sig i sin utveckling, vilket är en väldigt stor utmaning. De bästa lärarna har goda ämneskunskaper och en vilja att utvecklas. Lärare som lär sig!
– Vilka är dina viktigaste erfarenheter du har med dig i bagaget för att skapa goda lärmiljöer? 
– I en strukturerad miljö känner sig elever trygga. Vet de vad som förväntas av dem är det lättare att leva upp till dessa. En lärare kan inte skapa en god lärmiljö om inte eleverna trivs i denna miljö. En god lärmiljö är, enligt mig, tillåtande och lyhörd. Mitt mål är att få eleverna engagerade i sin lärmiljö. Då når man dem bäst, tror jag. 
– Vem vill du skicka vidare till?
– Jag vill skicka vidare till Charlotte Kilic, Förstelärare i digitalisering och lärare i engelska på Munkhätteskolan:
1. Varför är lärare viktiga?
2. Hur ser framtidens skola ut?
3. Vad är den avgörande faktorn för att en lärare stannar kvar eller byter arbetsplats?
Foto: Privat