Eva och Johanna sitter vid mur.

Det surrar kring Kryddgårdsskolans odlingsmur

På Kryddgårdsskolans skolgård prunkar det i en nybyggd odlingsmur. Den nya växtligheten är livligt besökt av både insekter och elever. Muren byggdes under tidig sommar av eleverna i åk. 6. De har fått bygga något, på riktigt, och nu väntas en nystart med odling på schemat.

– Genom att odla i skolan får eleverna uppleva hela processer, från det lilla till det färdiga, säger Eva Hörnblad, förstelärare på Kryddgårdsskolan.

– Odlingen skapar väldigt konkreta inlärningssituationer. Exempelvis kan fotosyntesen vara svår att förstå för en elev som bara läser om det. Genom odlingen blir fotosyntesen och annat i t.ex. NO väldigt konkret, säger Johanna Bergström, även hon förstelärare på Kryddgårdsskolan.

Tillsammans med skolans vaktmästare Tord Widell, samverkar Eva och Johanna i en skolgårdsgrupp. Under våren som gick ansökte de om medel från Gröna skolgårdars Utefond. De beviljades tiotusen kr till material.

– Vi var lite oroliga att det skulle bli ont om tid, men vår rektor uppmuntrade och pushade oss att ansöka, säger Johanna och Eva.

Naturmur eller odlingsmur

– Ett av förslagen från Gröna skolgårdar var att bygga en naturmur, säger Eva.

– Det är ganska enkel form av mur, byggd mer som ett insektshotell, säger Johanna.

Torup har Malmö Naturskola byggt upp en odlingsmur, något som Eva och Johanna inspirerades av. Odlingsmuren är något ambitiösare uppbyggd än den naturmur som Gröna skolgårdar föreslagit. Johanna och Eva fotade Naturskolans mur för att kunna använda den som förlaga och påbörjade ett samarbete med Birger Emanuelsson, Naturpedagog på Malmö Naturskola.

Bygget

– När vi bygger i skolan är det ofta modeller. Men odlingsmuren byggde vi tillsammans med eleverna, i verklig storlek, på riktigt. Det är väldigt viktigt att eleverna får göra saker på riktigt också, säger Johanna och Eva.

Muren tog flera heldagar att bygga. Eleverna i åk. 6 byggde muren tillsammans med Birger från Malmö Naturskola och Skolgårdsgruppen. I slutfasen hjälpte även elever från åk. 4 och 5 till.

– Det var en stor förmån att Birger var med i arbetet med muren. Eleverna kunde komma och ställa alla möjliga frågor. Många barn, även de små, ville vara med och hjälpa till med något litet, som att t.ex. skicka en tegelsten. Vi hade inte klarat oss utan Tord heller, säger Eva och Johanna.

Eva och Johanna sitter vid mur.
Eva och Johanna lutar sig tillbaka mot odlingsmuren.

Nystart

År 2010 var Kryddgårdsskolan en av Gröna skolgårdars pilotskolor. Redan då gjordes det satsningar på utemiljön, bland annat skapades en hinderbana och kullar.

– Odlingen kom inte igång på det sättet som vi hade tänkt 2010. Detta blir en nystart för skolans odling. Genom muren blir dessutom storleken på odlingen hanterbar, säger Johanna.

Murad kryddgård.
På Kryddgårdsskolans skolgård finns många platser eleverna kan utforska och leka på.

Johanna berättar att höstens skolarbete bland annat handlar om pollinering och insekter. Den livligt besökta odlingen i muren kommer direkt till användning. Eva berättar att en annan av fördelarna med odlingen är att eleverna får en ny känsla för mat.

– Om vi sätter en potatis som fått groddar i jorden, hur kommer den att se ut sedan? Att känna, smaka och lukta påverkar inlärningen. Språkutvecklingen kan också gynnas av odlingsarbetet. Orden används i verkliga sammanhang. Eleverna har känt och luktat på det, säger Eva.

Avslutningsvis berättar Johanna och Eva att Tord planerar att bygga sittbrädor runt odlingsmuren. Muren är byggd på en naturlig mötesplats på skolgården och fler sittplatser är välbehövt.

Text och foto: Sara Arildsson