Kvinna står framför teckning.

Digitalt berättande och lärprocesser på Värner Rydénskolan

När Mentores Rogova och hennes elever i åk 4 skulle arbeta med vikingatiden bestämde hon sig för att utmana sig själv och eleverna. De skulle arbeta med Digitalt Berättade. Samtidigt fortsatte hon sitt arbete med att eleverna ska bli medvetna om sina egna lärprocesser, och få en känsla för när de har uppnått målen för ett arbete.

Mentore Rogova är lärare på Värner Rydénskolan. Under det senaste året har skolan bland annat satsat på kompetensutveckling inom IKT & lärande genom Skiftnyckelen. Att arbeta med ‘digitalt berättande’ som ett verktyg för lärande har varit en del av innehållet.

Delar som elever måste gå igenom

Arbetsområdet Vikingatiden inleddes med att klassen tillsammans plockade ut punkter ur historia, svenska och bild.

– Även om det är svårt för eleverna vill jag på detta sätt förtydliga att det finns saker som de måste gå igenom, förklarar Mentore.

Konkreta mål

Nästa steg var att klassen satte upp konkreta mål för arbetsområdet.

– Det gör vi också gemensamt för jag vill att eleverna ska utveckla den förmågan. Vad är det vi ska lära oss med detta arbetet? Vilka förmågor ska vi utveckla på vägen? Hur ska vi göra för att nå målen?

– När eleverna började i åk 4 kom många av förslagen från mig. Min målsättning har varit att de ska ta allt större ansvar för detta moment. Nu i slutet av årskursen märker jag att de är mer delaktiga i det arbetet.

Introduktion av storyboard och ‘digitalt berättande’

För att introducera eleverna i hur man gör en digital berättelse gjorde först klassen en gemensam storyboard – ett filmmanus, och en digital berättelse på en dator kopplad till projektor. På så sätt fick eleverna en uppfattning om arbetsgången och verktyget.

Bilder med upphovsrätt

För att eleverna ska kunna dela sina digitala berättelser till en större publik fick de endast använda sig av bilder som är “fria” från upphovsrätt. Det kan man göra på olika sätt. Ett sätt är att leta efter CreativeCommons-bilder på internet. Ett annat sätt är att skapa egna bilder genom att fotografera, skanna/fotografera egna teckningar eller att skapa egna digitala bilder på datorn. Eleverna fick en genomgång av hur de kan hitta bilder på internet och hur man skapar egna bilder i MS Paint.

– Jag satt hemma och trixade för att lära mig skapa bilder i Paint innan jag hade en genomgång för klassen. Sedan visade det sig att några av elever var jätteduktiga på detta. De hade kunnat hålla i den lektionen i stället för mig. Det var lite irriterande, säger Mentore och skrattar.

En digital berättelse om Vikingatiden

Reflektion över lärprocesser

Eleverna fördelades i grupper och fick ansvar för var sitt delområde inom Vikingatiden. Varje grupp gjorde en tankekarta med frågor som de sedan skulle leta svar på. Under hela arbetsprocessen fick grupperna vägledning av Mentore. Hon vill att de ständigt ska reflektera över om de är på väg att nå målen.

– Jag vänder också på frågan: “Varför tror ni att vi gör det här?” Jag vill få eleverna att tänka själva. Jag vill inte att de bara ska bli matade och inte behöva tänka, säger Mentore.

Gemensamma samtal om texter

Mentore berättar att hon jobbar mycket med gemensam faktainhämtning:

– Jag berättar mycket, vi läser faktaböcker tillsammans och samtalar om det vi läst. Vi tittar på film och försöker uppmärksamma användbar information i filmerna. Jag brukar ha en högläsningsbok som anknyter till ämnesområdet. Som lärare måste vi hela tiden prata om texterna, förklara ord, rita och skriva, för att eleverna ska känna sig trygga med alla nya begrepp.

Informationssökning och källkritik

Eleverna fick även söka fakta på Internet och då var de tvungna att använda sig av två källor.

– Det var svårt för eleverna att hitta fakta på nätet. Vår skolbibliotekarie Maria Blomquist visade eleverna hur man kan söka på nätet. Då blev det lite lättare. Utifrån Marias genomgång skapades sedan planscher, som vi satte upp på väggarna i klassrummet.

Storyboard som är påbörjat.

Storyboard som filmmanus

När eleverna hade både fakta och bilder skulle de bygga upp sin digitala berättelse med hjälp av en storyboard. Mentore hade några kriterier för hur filmen skulle vara uppbyggd. Första bilden skulle presentera ämnet, vad filmen handlar om. Näst sista bilden skulle visa vilka källor de har använt sig av och sista bilden vem som har gjort filmen. Alla i arbetsgruppen var dessutom tvungna att säga något i filmen. Eleverna satte samman materialet i programmet MS Photo Story 3 på skolans bärbara datorer, som de lånade från skolan datorvagnar.

Grupprespons av filmprojekt

Innan grupperna exporterade sitt filmprojekt till en färdig film fick de ge respons till varandra. Mentore hade förberett ett enkelt protokoll för responsgruppen (se bildspel längst ner i artikeln). Protokollet består av enkla kryssrutor och bidrog till en muntlig dialog mellan grupperna. På varje protokoll gav även Mentore en skriftlig återkoppling. Efter responsen hade grupperna möjlighet att justera sina filmer.

Varje vecka fick eleverna också värdera sitt eget skolarbete i en loggbok. Även här förde Mentore en dialog med varje elev kring insatsen i arbetet. Till sist fick klassen även göra en utvärdering av arbetssätt, arbetsprocessen och samarbete.

Ökad digital kompetens

Mentore tycker det var tufft att hinna med att hjälpa alla elever både med handhavandet av datorerna och samtidigt ge handledning i lärprocesser och i ämnesområdet. Enkla saker som man tror att eleverna kan, t.ex. hur man gör radbyte i text, logga in på datorn, spara så att man hittar sin berättelse. Några gånger hade hon hjälp av skolans it-pedagog Rasmus Wennergren.

– Ibland var det rena kaoset. Men både barnen och jag har lärt oss otroligt mycket på vägen. Vi har blivit mer förtrogna med både datorer och arbetssätt. Nästa gång kommer arbetet att gå mycket smidigare.

Text och foto:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö

Länktips
Lärresurs: My digital story (skapad av pedagoger på Värner Rydénskolan)
Praktisk It-Mediakunskap: PhotoStory
Instruktionsfilm: Hitta bilder på nätet som du får använda – Creative Commons
Instruktionsfilm: Bildberättelser i Photo Story 3
Skolverket: Att dela med sig av det man skapar – Creative Commons
Ladda hem Photo Story 2 för PC med Windows XP (gratis)
Digitalt berättande – en kort film om något viktig.

Fler artiklar på Pedagog Malmö om Digitalt berättande
Värner Rydénskolan: Om rymden i digitala berättelser på Värner rydénskolan.
Kulladalsskolan: På resa genom Sverige – slutmålet är digitala berättelser.
Karlshögsskolan: Digitalt berättande och gruppbedömning i fysik.
 Tematiskt lärande med media/It på Pauli gymnasium.