Kvinna framför textilkonstverk.

Om rymden i digitala berättelser på Värner Rydénskolan

När Marlene Munoz och hennes elever i åk 2 skulle börja arbeta med “Rymden” föreslog skolans IKT-pedagog Rasmus Wennergren att arbetet kunde resultera i ‘digitala berättelser’. Marlene nappade och vävde in massor av svenska i arbetet.

Fakta om digitalt berättande.Under det senaste året har Marlene och hennes kollegor på Värner Rydénskolan bl.a. genom Skiftnyckelen satsat på kompetensutveckling inom IKT* & lärande. Att arbeta med ‘digitalt berättande’ som ett verktyg för lärande har varit en del av innehållet.

– Själv tyckte jag det var enkelt att arbeta med ‘digitalt berättande’ och PhotoStory3 är ett smidigt program. Men när man väl introducerade det för en hel klass med 8-åringar var det väldigt skönt att ha med Rasmus, säger Marlene.

Mycket svenska

Marlene berättar att hon och Rasmus tillsammans planerade hur arbetet skulle utformas. Under arbetet med “Rymden” och digitala berättelser ville hon göra eleverna medvetna om fler textgenrer, utveckla deras förmåga att läsa lite längre faktatexter och att de skulle träna sin förmåga att sökläsa.

Instruerande text

Som introduktion till ‘instruerande texter’ fick eleverna ett instruktionsblad med en arbetsgång som de skulle följa punkt för punkt.

– Först gjorde barnen allting för snabbt och hoppade över moment. Det var en nyttig för dem att uppleva konsekvenserna av att inte följa en instruktionstext. Då fick de gå tillbaka och börja om, säger Marlene och ler.

Storyboardruta ifylld om rymden.

Öva faktaläsning och att sökläsning

Eleverna delades upp i grupper om 2-3 elever som fick ansvara för var sitt delområde av rymden. Därefter läste klassen faktatexter om rymden. Varje grupp fick 5-8 frågor för sitt område som de skulle finna svar på. Då blev det nödvändigt att sökläsa i böckerna. De fick också träna på att skriftligt formulera tydliga svar där frågan kommer med i svaret. Marlene illusterar:

– T.ex. så skulle svaret på frågan “Vem var den första människan i rymden?”
formuleras “Den första människan i rymden var… “

Storyboard

När barnen hade svaren på alla sina frågor fick de göra en storyboard, ett slags filmmanus, där de diskuterade ordning och struktur för innehållet i filmen. De skrev in sina faktasvar och ritade en bild till.

Storyboardruta ifylld om rymden.

Bildsök & berättarröst

Nästa moment var att de skulle hitta passande bilder. Barnen fick en genomgång för hur de kan hitta bilder på Internet som är lagliga att använda. Med en inställning i Google’s sökmotor under “användarvillkor” kunde de hitta bilder på Internet som får användas och delas.

Nästa steg var att lägga in alla bilder i PhotoStory3 och spela in uppläsning av de texter som fanns på deras Storyboard. Instruktionerna angav också att de skulle göra en startbild med titel och en slutbild där man kan läsa vem filmen är gjord av.

Skärmbild av blogg om rymden.Spännande med publik

Alla färdiga filmer bäddades in i en blogg som utgör ett fint galleri över klassens arbete. När ett sådant arbete är färdigt ska det så klart visas upp för någon. Klassen bjöd in de övriga klasserna i åk 2.

– Barnen tyckte de var jättespännande men samtidigt lite pinsamt eftersom de då fick höra sina egna röster, berättar Marlene.

Många erfarenheter rikare

Marlene tycker att arbetet med de digitala berättelserna var ganska tufft men att det har gett erfarenheter om hon har dragit lärdom av.

– Det blev väldigt mycket nytt för barnen; nytt ämnesområde, nytt arbetssätt och så var de ovana vid att hantera datorer. Med facit i hand kunde vi först gjort digitala berättelser med ett annat innehåll, t.ex. “Varför jag och Kalle är kompisar”. Men men nästa gång kommer arbetet att gå smidigare för nu känner barnen till arbetsprocessen och har fått mer datorvana.

Dialog och delaktighet

Marlene upplever att det har varit mycket dialog i grupperna. Alla i grupperna hjälptes åt med att läsa faktatexter och att förstå dem. Hon har kunnat se en utveckling hos en de barn som annars inte har det så lätt och som inte har så hög självkänsla. De var delaktiga i arbetsprocessen på ett helt annat sätt än vid andra grupparbeten.

– Dessa barn behöver det stödet för sin självkänsla. Men så är det också ett arbetssätt där alla kan bidra med något. Är man inte så bra på att läsa faktatext högt så är man kanske jätte bra på att leta bilder, säger Marlene.

Handledning

Marlene tyckte det var stressigt när nio grupper var igång med varsin dator samtidigt. Det behövdes ständigt hjälp i alla grupper. Det var alltid något strul med datorn, med inloggningar, sparat som försvunnit och annat. Hon skulle ha velat handleda mer i själva ämnet och i arbetsprocesserna.

Hon har även funderat över hur hon ska göra för att barnen ska lära sig mer om varandras delområden. Trots att de har ägnat mycket tid åt ämnesområdet kan de inte så mycket om varandras delområden.

– Men summerar man det hela så har klassen ändå fått ut jätte mycket. Det kreativa skapandet har skapat engagemang. De har gjort ett arbete som för dem är tydligt och synligt. Jag tycker också det är ett bra sätt att arbeta ämnesövergripande.

 * IKT står för Informations- och Kommunikationsteknik. Då kommunikationstekniken via dator utvecklades lade man till ett K i förkortningen IT. Idag används både förkortningen IT  och IKT.

 

 

Text och foto:
Charlotte Christoffersen
redaktör Pedagog Malmö

Länktips
Lärresurs: My digital story (skapad av pedagoger på Värner Rydénskolan)
Praktisk It-Mediakunskap: PhotoStory
Instruktionsfilm: Hitta bilder på nätet som du får använda – Creative Commons
Instruktionsfilm: Bildberättelser i Photo Story 3
Skolverket: Att dela med sig av det man skapar – Creative Commons
Ladda hem Photo Story 2 för PC med Windows XP (gratis)
Digitalt berättande – en kort film om något viktig.

Fler artiklar på Pedagog Malmö om Digitalt berättande
Digitalt berättande och lärprocesser på Värner Rydénskolan
Kulladalsskolan: På resa genom Sverige – slutmålet är digitala berättelser.
Karlshögsskolan: Digitalt berättande och gruppbedömning i fysik.
Tematiskt lärande med media/It på Pauli gymnasium.