Så härligt att Värner Rydénskolan tar oss till rymden med IKT:) Jag ser också hur viktigt är att begreppet ”samtal” och ”dela med av varandra” som Filip och Adam gör kan ledda till att konstruera ett bättre värld:)
Elizabeth