Aidan O’Reilly, IKT-pedagog på Kungshögsskolan.

Elever utmanas i
internationellt IKT-projekt

Malmöskola är med i internationellt utbyte kring programmering och robotics.

– Eleverna får något att fokusera på, något som motiverar dem, säger Aidan O’Reilly, IKT-pedagog på Kungshögsskolan.

Bakom den iögonfallande rubriken “Dawn of schools with education 4.0” döljer sig ett Erasmus-projekt där skolor från sex länder, däribland Sverige, deltar. Under två år, fram till sommaren 2020, träffas lärare och elever för att utbyta erfarenheter kring “framtidsförmågor” inom till exempel programmering. Från Sverige deltar femte- och sjätteklassare från Kungshögsskolan i Oxie.

– Det har varit långa dagar och språkliga utmaningar men de har vuxit och lärt sig mycket genom att delta i programmeringsövningar och grupparbeten. Får de arbeta fram problemlösningar inom nya områden och tävla med robotar under tidspress får de något att fokusera på, något som motiverar dem, säger Aidan O’Reilly, IKT-pedagog på Kungshögsskolan.

Aidan O’Reilly, IKT-pedagog på Kungshögsskolan, visar upp ett utvecklingskort som används vid undervisning kring programmering.

”Education 4.0”

Tanken är att eleverna ska upptäcka och intressera sig för utbildningar inom vetenskap, teknik, konstruktion och matematik, så kallade STEM-utbildningar (förkortning för science, technology, engineering och mathematics). “Industri 4.0”, eller den fjärde industriella revolutionen, innefattar olika teknologier och koncept inom automation och tillverkning – sådant som robotar, drönare, 3D-skrivare och virtuell verklighet. “Education 4.0” beskriver ett nytt sätt att se på utbildning som en följd av detta och pekar på behovet av ett livslångt lärande för att ta till sig ny teknik. Samtidigt tros utbildningarna bli mer personliga och projektbaserade.

LÄS MER: ”Viktigt med digitalt ansvar”

Programmering och robotbyggen

Tre av de fem dagarna som fyra lärare och fyra elever vistas i respektive land viks åt till exempel workshops, föreläsningar och studiebesök på teknikföretag. Deltagarna får se hur skolor i de andra länderna tävlar i programmering och bygger robotar. De två andra ägnas åt olika kulturella aktiviteter. I november är det dags för Kungshögsskolan att stå som värd för 30 deltagare från de fem andra länderna. På programmet står kunskaps- och teknologitävlingen First lego league, där deltagarna löser problem och programmerar Lego mindstorms-robotar. Förutsättningarna för IKT-undervisningen i deltagarländerna ser väldigt olika ut.

– Om jag ska jämföra så satsar Sverige mycket på att alla elever ska ha tillgång till samma teknik; så är det inte, med undantag för Finland, i de andra länderna som deltar. Där är det de särskilt intresserade som har verktygen, säger Aidan O´Reilly.

Ett utvecklingskort som används vid undervisning kring programmering.
Ett utvecklingskort som används vid undervisning kring programmering.

Medveten satsning

På Kungshögsskolan har de målmedvetet och strukturerat satsat på digitala läromedel.

– De läromedlen öppnar upp för möjligheter att nå alla elever, exempelvis inom matematik. Man kan förklara på ett annat sätt, visualisera med till exempel 3D-modeller. I till exempel Portugal har många elever ingen egen enhet, utan använder gemensamma. Det de blev mest förvånade över när det gäller den svenska skolan var hur mycket det satsas på IKT, säger Aidan O’Reilly.

Från Lettland deltar några äldre elever som byggt robotar själva. Just mötet mellan elever i olika åldrar har både utmanat och sporrat, berättar Aidan O’Reilly.

– I Portugal har de jobbat med m-bots, som är nästa steg efter Beebots. Det innefattar mycket programmering med två motorer, man kan till exempel bestämma hjulfart och grad av svängning.

Elever håller i lektioner

I Finland fick några särskilt intresserade 14-åriga elever hålla i lektioner inom IKT. På Kungshögsskolan finns planer på att låta elever som redan är intresserade stötta andra på skolan.

– Vi ska försöka ha digitala ambassadörer, de som visat ett stort intresse för IKT, som skulle kunna hjälpa andra elever som behöver stöd, säger Aidan O´Reilly.

Halvvägs genom projektet vittnar han om stoltheten hos sjätteklassarna efter deras utlandsresor. Besöket i Portugal innebar långa dagar, grupparbeten med nya bekantskaper och språkliga utmaningar.

– De upptäckte att de var bättre på engelska än de trodde. Deras bästa minne var när de skulle tillverka kretskort för att få en lampa att lysa. De skulle löda, instruktionerna var på engelska och ingen hade koll på vad de olika delarna hette. När de trots detta fick lampan att lysa…de blev så glada när de lyckades. Efter det var det dubbelt så många elever som anmälde sitt intresse för att få följa med på resorna, säger Aidan O’Reilly.