Aidan O'Reilly, IKT-pedagog på Kungshögsskolan.

”Viktigt med digitalt ansvar”

Aidan O’Reilly, IKT-pedagog på Kungshögsskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Andreas Forsberg.

– Vilka förmågor tror du kommer att vara viktigast att våra elever får med sig för att kunna hantera sitt framtida yrkesliv?

– Vi förbereder eleverna för ett yrkesliv som kanske inte finns i dag och detta kräver nya färdigheter för elever och framsynthet av skolledare. Hur kan vi möta utbildningskrav från elever som kanske snart kommer att skapa appar för försäljning på App store?  Man kan se från 2022 Skills Outlook att behovet av färdigheter har ändrats och genom “The job landscape 2022” att det växer fram yrken som kräver nya färdigheter, till exempel “analytical thinking, learning strategies, critical thinking, technology design och programmering”. Min uppfattning är att nu mer än någonsin finns en större nödvändighet av värdegrund som bas till den snabba förändringen i teknik på arbetsplatser och i samhället. Detta syns på betydelsen av källkritik och det digitala ansvar som nu finns med i läroplanen.

– Det pratas mycket programmering i dagens skola. Hur anser du att skolan ska implementera programmeringen i undervisningen på bästa sätt?

– Det är öppet för tolkning på regeringsnivå, förvaltningsnivå och sedan nu till skolans arbete. Nu efter att införandet har pågått så skulle jag vilja se en klarhet i hur programmering ska undervisas. På Kungshögsskolan har vi börjat att arbeta oss fram med hjälp från PI. Ett sätt att styra skulle kunna vara en topp till botten-framtidsplan av hur en skola ska undervisa i programmering. Efter detta arbete med programmering här på Kungshögsskolan så kan vi se att elever som är sju år har utvecklat ett annat tankesätt till programmering och robotics jämfört med elever som är 12 år. De yngre eleverna ser behovet för programmering i ett samhälle med självkörande bilar, augmented reality och robotar.

Kungshögsskolan deltar i ett Erasmusprojekt som handlar om programmering och robotics. Vi är sex länder som har kommit halvvägs i vårt tvååriga utbyte av erfarenhet och kompetens. Vi har tagit del av hur andra skolor tävlar i programmering och byggande av robotar. I november 2019 kommer Kungshögsskolan att ta emot 30 av projektets deltagare i workshops och föreläsningar, vi kommer att visa vad Malmö Stad har på gång med programmering och robotics. Jag ser att eleverna nu har fått en förståelse för vad programmering innebär. Med inspiration från Erasmusprojektet och nya verktyg så kommer vi att arbeta vidare med att inspirera elever och deras lust för lärande.

– Hur anser du att skolan kan utveckla användandet av digitala verktyg i den dagliga verksamheten?

– Ledningen på Kungshögsskolan ser vikten av en välorganiserad digital kommunikation och digitala läromedel och det är någonting som vi kontinuerligt utvärderar och utvecklar med elevernas intresse och behov i fokus.  Detta gäller elevernas hela dag, såväl under skoltid som fritidstid. Just nu arbetar vi med att digitalisera schemarapportering och närvarokontakt för fritidshemmet. En effektivisering pågår kring pedagogernas användning av digitala verktyg. Till nästa läsår så har vi många spännande projekt som väntas. Till exempel IKT-arbete och bibliotek workshops, digitala nationella prov, Ersasmusprojekt, införande av vår programmeringsplan, Googlecertifierade pedagoger och en ny IKT/Biblioteksplan.

Önskar alla en fantastisk riktig fint avslappnande sommar.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Elvira Sabo, hem- och konsumentkunskapslärare på Strandskolan. Mina frågor:

– Jag har hört att HKK är ämnet med minsta lektionens tid men du ska ändå hitta plats för viktiga frågor som hållbar utveckling, ekonomi och jämställhet. Hur hitta man tid att baka in allt detta i en lektions planering?

– Hur funkar formativ bedömning i praktiken? Arbetar du ämnesövergripande och i så fall hur?

– Hur får du inspiration för alla dina lektioner och har du sett att skolmaten följer med den nya matkulturen i Sverige?