Christina Wahlberg håller upp datorchassi.

Eleverna blir IT-ambassadörer

Femteklassarna som utgör IT-ambassadörerna på Värner Rydenskolan ska sprida sin kunskap bland yngre elever på skolan. “Att bara kunna avläsa appar är inte tillräckligt”, menar IKT-pedagogen Christina Wahlberg.

På senare år har Christina Wahlberg börjat läsa en masterutbildning i Göteborg kring lärande, kommunikation och IT. Hon delar just nu sin tid mellan de studierna och tjänsten på Värner Rydénskolan. Ett projekt som Christina Wahlberg drog igång tillsammans med några mellanstadieelever blev IT-ambassadörerna; en grupp särskilt intresserade elever som ska kunna sprida sina kunskaper kring till exempel datorer och inspirera andra på skolan.

– Jag tror att det är lätt att utgå från att alla elever är tekniska, men digitaliseringen är ganska ny för många. De kan visa både jämnåriga och lärarna hur man kan jobba och lära sig mer, säger Christina Wahlberg.

Strängar av kod i språket Python.

 

Datalogiskt tänkande är ett begrepp som sammanfattar problemlösningsprocessen där man använder sig av datorer.

– Man tror ofta att bara för att en elev använder snapchat så innebär det att de har ett datalogiskt tänkande. Men det är inte sant, det handlar bara om en digital literacitet och ingen äkta digitalisering. Att bara kunna avläsa olika appar är inte tillräckligt, säger Christina Wahlberg.

Hon poängterar att många elever har svårt att läsa av webbgränssnitt. Därifrån till ett utvecklat datalogiskt tänkande är steget långt.

– I slutändan innebär det att man tänker lite som en ingenjör, att man kan lösa uppgifter steg för steg och bryta ned en aktivitet i beståndsdelar och genomföra det systematiskt, säger Christina Wahlberg.

Komponenter till dator.

IT-ambassadörerna, som just nu består av sex femteklasselever, har hittills träffats en gång i veckan som en del av deras fritidsvistelse. De har programmerat i Scratch och titta närmare på hur datorer fungerar.

– Det här gänget gillar att spela “Fortnite”, men samtidigt känner de inte till så mycket om hur datorer fungerar. Så vi har öppnat varsin dator, tittat inne i dem och sedan har alla fått skriva om varsin komponent, säger Christina Wahlberg.

– I den svenska skolan har man delat ut olika enheter till eleverna och förlitat sig på att de ska klara av mycket. Men det är ju inte alla säkert att alla kan. Detta är ett sätt att fånga upp dem, och ett sätt att fånga upp det gänget som tycker att det är extra kul med datorer, säger Christina Wahlberg.

Datorchassi fylld av komponenter.

Christina Wahlberg fick chansen att utforma delar av tjänsten som IKT-pedagog på Värner Rydénskolan själv.

– Jag ville börja med något kring digitalisering genom eleverna; det skulle vara spännande att se hur långt de kunde komma – och de har inte gjort mig besviken.

Hon beskriver sig själv som en pedagog med ett humanioraperspektiv på IKT.

– Jag har alltid pysslat med datorer. Det har varit en stor del av mitt liv, samtidigt som det inte fanns i min världsbild att bli programmerare. Så funkade skolan på 90-talet; antingen blev man indelad i ett mattegäng eller ett språkgäng. Så jag valde till en början språklig inriktning, säger Christina Wahlberg.

Sladdhärva och datorfläkt vid varandra.

Vill se fler projektarbeten

Hon hoppas att gruppen framöver kan jobba mer med egna projekt.

– I projektarbeten gäller det att vara en god förebild; för att folk ska lyssna på dig måste du föregå med gott exempel och för att leda andra måste du fundera på hur du beter dig. Förhoppningsvis kan vi bli tillgängliga för resten av skolan, hjälpa de yngre barnen på olika sätt och komma till klassrummen och visa.

Projektet med IT-ambassadörerna är bara i sin linda, men Christina Wahlberg känner redan en positiv iver i gruppen.

– Det gör mig glad att de är så peppade. De kommer hit tidigare än vi ska starta och det är svårt att få dem att gå härifrån.