Fyra pedagoger tittar och sätter upp teckningar på vägg.

En brygga mellan skolformerna

“Fösk”, förskolan och skolans samverkansträffar i Bunkeflostrand, är en mångårig och framgångsrik brygga mellan skolformerna.

Den uppdaterade läroplanen och obligatoriska förskoleklassen gör frågor om övergångar mellan skolformerna högaktuella. I Bunkeflostrand anordnas sedan flera år samverkansträffar där pedagoger från förskola och förskoleklasser träffas och utbyter erfarenheter. Förra terminen låg fokus på barn med behov av särskilt stöd, under våren har det handlat om förskoleklassens pedagogiska verksamhet.

Forum för pedagogerna

Språkutveckling, IKT, matematik – träffarna kretsar vanligtvis kring ett givet tema, men först och främst är samverkansträffarna ett fritt forum där pedagogerna får en chans att ventilera frågor och funderingar med varandra.

– Att mötas ger väldigt mycket kunskap och förståelse för varandras verksamhet. Det gör att vi inte är obekanta för varandra. Och så har vi föreläsningar som ger nya tankar och idéer, säger Anne Helldal, förskollärare på Sundsbroskolan.

Mona Blide, förskollärare på Skutans förskola, instämmer och poängterar vikten av att få mötas för samtal, pedagoger emellan.

– Det finns möjligheter att ställa frågor till varandra om hur man vill att det ska fungera.

Framgångsfaktorer

Skolverket har identifierat några viktiga framgångsfaktorer vid övergångar mellan olika skolformer, bland annat en strukturerad dokumentation och ett förtroendefullt samarbete mellan förskola/skola och vårdnadshavare. Samverkansträffarna i Bunkeflostrand har pågått i drygt tio år, men har de senaste åren utvecklats – inte minst när det gäller just dokumentationen.

– Det här är en pågående rörelse, det finns en ständig utveckling i vårt samarbete. Våra nya rutiner med mer skriftlig dokumentation kring överlämningen har underlättat, säger Ulrika Dahlberg, förskolechef på Skutans förskola.

Har utökats

Förutom skiftet från muntlig till skriftlig dokumentation har träffarna har också utökats och nu deltar all förskolepersonal under två dagar per termin.

– Även från ledningshåll ser man vinsterna med träffarna där elevernas bästa är i fokus. Det är viktigt med övergången och därför har vi hållit fast vid detta, säger Jeanette Hammer Lazic, biträdande rektor på Sundsbroskolan.

Inför ett nytt läsår träffar pedagogerna i förskoleklass de nya eleverna och deras föräldrar samma dag – ett upplägg som Anna Helldal framhåller som väldigt lyckat.

– Bara att man sett och besökt sin blivande skola, träffat sina klasskamrater och vet hur ens lärare ser ut är en väldig trygghet. Jag tror att det gör både föräldrar och barn lite tryggare under sommaren.

Bemötandet viktigt

– Vårt bemötande av vårdnadshavarna är otroligt viktigt. Det här är kanske första gången man lämnar sitt barn och inför det krävs det förståelse och ödmjukhet. “Kommer pedagogerna tycka om mitt barn” kan föräldrar undra. Då förklarar jag att de har valt sitt yrke för att de älskar det här, säger Ulrika Dahlberg, förskolechef på Skutans förskola.

Text & Foto: Fredrik Thunberg