Jenny Kölfors, utvecklingssekreterare på Pedagogisk Inspiration Malmö och projektledare för InnoCarnival Skåne.

”Får verktyg för att förstå sin egen roll”

Jenny Kölfors, utvecklingssekreterare på Pedagogisk Inspiration Malmö och projektledare för InnoCarnival Skåne, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Maria Simbotin.

– Varför finns InnoCarnival Skåne?

– Under hösten har 5 000 barn och unga från hela Skåne träffat organisationer och fördjupat sig i Agenda 2030 och de Globala målen. Nu är de igång och utvecklar spännande innovationer som de ska presentera på den avslutande karnevalen i Malmö Folkets Park 15–16 april. Syftet med projektet är att inkludera dem i samhällsutvecklingen, stimulera kreativitet och väcka intresse för hållbarhetsfrågor. Under projektet arbetar de med verkliga utmaningar och tränar sina förmågor att kommunicera, arbeta kollaborativt, tänka kritiskt och arbeta kreativt. Vi vill att de får det självförtroende som ligger i att lita på sitt eget tänkande och förmåga att organisera och genomföra projekt för förändring. Vi hoppas också att projektet ökar intresset för vidare studier och på sikt främjar den skånska arbetsmarknaden.

– Vad är det som driver dig i ditt arbete och hur lyckas du/ni få så många olika aktörer att engagera sig i projektet?

– Vi som arbetar med projektet är övertygade att barn och unga växer av insikten att de kan förändra och påverka. Det är viktigt att de känner framtidstro och får verktyg för att förstå sin egen roll och betydelse. Den här omgången har intresset varit rekordstort. Malmö representeras med nästan 2 500 barn från förskolor, grundskolor och gymnasiet. Vi har sett effekten av att utveckla projektet tillsammans med våra samarbetspartners. Nio förvaltningar i staden är engagerade och fler föreningar och stiftelser än tidigare. För oss alla innebär InnoCarnival Skåne en möjlighet att lyssna hur unga tänker kring framtiden och de utmaningar vi står inför, både lokalt och globalt.

– InnoCarnival Skåne är ett projekt som inkluderar barn och elever från förskolan till högskolan från hela Skåne. Hur arbetar ni med att själva karnivalsdagarna ska bli så givande som möjligt för alla som deltar?

Malmö Folkets Park ger oss fantastiska möjligheter att skapa en intressant karneval och mötesplats. Förskolebarnens och elevernas utställningar inne på Amiralen och Moriskan är självklart höjdpunkten i programmet. Cool Minds ansvarar för Skaparverkstaden och kommer bland annat arrangera workshops i teknik och visuell programmering. Carib Creol blir platsen för vår Education Lounge för lärare, skolledare, lärarstudenter, studie- och yrkesvägledare och andra intresserade. Hela parken blir en kreativ undervisningsmiljö som uppmuntrar både utställare och besökare att lära sig mer om Agenda 2030 genom interaktiva experiment och upplevelser. Det går alltså alldeles utmärkt för skolklasser som inte deltar i projektet att förlägga sin undervisning här. Karnevalen är öppen för alla kl 10–16 båda dagarna och är gratis att besöka.

– Om du får drömma, hur kommer Innocarnival Skåne att se ut år 2022?

– InnoCarnival Skåne kommer fortsätta engagera barn och unga i aktuella samhällsfrågor. Jag hoppas att ännu fler samarbetspartners vill göra en gemensam satsning med Malmö stad för att lyfta barn och ungas innovationskraft och rusta dem för ett liv efter skolan. Den avslutande karnevalen ska vara en självklar plats där nyfikna människor i alla åldrar och från olika branscher möts för att tänka nytt, utforska möjligheter för en mer hållbar framtid och dela erfarenheter.

– Vem vill du skicka vidare till?

– Caroline Sjölin, rektor på Apelgårdsskolan:

– Omställningen till en hållbar värld måste gå snabbare och skolans lärande för hållbar utveckling (LHU) spelar en central roll för att lyckas. Hur ser du att skolan kan vara en möjliggörare?

– Ni arbetar i många hållbarhetsprojekt där eleverna får ta sig an reella utmaningar. Hur skapar du som skolledare förutsättningar för dina lärare att arbeta med utmaningsbaserat lärande?

– Vilka förmågor kan ni se att eleverna tränar när lärandet styrs och inspireras av reella utmaningar?