Elev målar piano med färg.

Färgglada toner på Lindängen

I början av sommaren bjöds det på en färgsprakande musikfest i Lindängens centrum. Målade pianon ställdes ut i stadsmiljön. Körer bjöds in för att uppträda. Träden dekorerades och bostadsområdets centrum fylldes med musik och rörelse. Vem som helst kunde stanna till och klinka, dansa eller prata en stund vid någon av de färgglada pianona.

– Tänk vilka krafter det finns, det här är ett fantastiskt sätt att integrera och mötas över åldersgränser. Det skapar en naturlig mötesplats och möten som aldrig hade kommit till annars, säger Maja Bergqvist, Högaholmsskolan.

Barn målar piano.

Påverka närområdet

Maja arbetar som mentor och förstelärare med inriktning på värdegrund och mentorskap på mellanstadiet.

– Eleverna har aktivt kunnat påverka sitt närområde genom att delta i projektet. De ska känna sig stolta över sitt område och de får känna glädje och stolthet över att detta är något de har producerat.

Syftet med projektet ”Färgglada toner på Lindängen” var att skapa möten kring musik i det offentliga rummet. För Maja har projektet varit en naturlig möjlighet att arbeta ämnesövergripande med sina elever. Resultaten av deras gemensamma arbete har skapat ringar på vattnet långt utanför klassrummets fyra väggar.

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Text & bild: Sara Arildsson & Chris Munsey

Färgglada toner på Lindängen på Facebook